Dětské neurózy

Neurózy u dětí. Neurózy u dětí – jak se projevují. Neurózy u dětí – příčiny. Neurózy u dětí – léčba. U dětí jsou neurózy časté, vznikají především u citlivých nebo labilních dětí působením různých nepříznivých vnitřních i zevních faktorů.

Neurózy u dětí

Neuróza u dětí se může projevovat nejrůznějšími způsoby: nejen zlobením, ale třeba i náměsíčností.

Neurózy u dětí – jak se projevují

Neurózy jsou obranou dětského organismu na zvýšenou zátěž nebo nepříznivé životní okolnosti. Může se projevovat:
- neurotickým chováním (zlostí, naschvály, neposloucháním) - poruchami spánku - pomočováním - nechutí - nezájmem o okolní dění - odmítáním jídla - bolestí břicha - zvracením
Dítě může špatně usínat, spánek je neklidný. Dítě se může projevit jako „náměsíčné“ (chování s chozením a mluvením bez probuzení), noční děs, noční můry, skřípání zubů ve spánku. Součástí projevů neurózy u předškolních dětí může být návyk nahrazující cit matky, jako cucání prtíků. Neurózu mohou doplňovat i afektivní záchvaty, které se projevují zmodráním, popadáním dechu. Návaly zlosti, kdy se dítě vzteká, křičí, válí po zemi a kopá nohama jsou signálem duševního nepořádku.

Neurózy u dětí – příčiny

U dětí jsou neurózy časté, vznikají především u citlivých nebo labilních dětí působením různých nepříznivých vnitřních i zevních faktorů. Největší příčinou neuróz je nesoulad v rodině a ve výchově – rodiče se např. rozvádějí, nebo dítě vyrůstá jen z jedním z rodičů, není mu věnována dostatečná péče, je přehlížené apod.

Neurózy u dětí – léčba

Kombinuje se psychoterapie a v případě potřeby i léky. Terapie musí být zaměřena vždy na celou rodinu. Je nutná návštěva zkušeného dětského psychologa, někdy se doporučuje i návštěva psychiatra a neurologické vyšetření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9852 (vitejdoma.cz/rodina#6522)


Přidat komentář