Obezita u dětí

Chlapci jsou na tom s obezitou hůř. Obezita dětí a cvičení. Je obezita dětí dědičná? Obézní v dětství, obézní v dospělosti. Obezita v mládí je příčinou některých nemocí. Jak lze obezitu u dětí řešit.

Doporučujeme:

  • Poradna životního stylu pro zdraví a krásu MuDr. Ludmily Truhlářové - Poraďte se s odbornicí na životní styl, zdraví a krásu. Rady v oblasti nadváhy a obezity, především dětské obezity,v oblasti poruchy výživy a jejích následků, v oblasti prevence a předčasného stárnutí. Nechybí ani protikuřácká poradna. Máte i možnost využít rekondiční a relaxační pobyty pro skupiny zájemců.

Chlapci jsou na tom s obezitou hůř

Podle průzkumů SZÚ (Státního zdravotního ústavu) dochází u chlapců v posledních letech k nárůstu tělesné výšky i váhy. U dívek je situace odlišná – dosahují vyššího vzrůstu, nikoli však přírůstku hmotnosti.

Obezita dětí a cvičení

Cvičení a pohyb je na vzestupu u dospělých, ale ne mezi dětmi. Jsou to dospělí, které vidíme běhat a cvičit v parcích, tělocvičnách či na hodinách aerobiku. A rovněž dospělí jsou ti, kdo navštěvují zdravotní přednášky, studují v restauracích jídelní lístky a vyžadují zdravější a méně tučná jídla.

Je obezita dětí dědičná?

Geny samozřejmě ovlivňují hmotnost každého jedince, ale nedávají odpověď na všechny otázky. Důležitou roli hraje také prostředí, což lze dokázat například tím, že podíl obézních lidí v populaci se v posledním půlstoletí zvýšil. Naše geny se tak rychle nemění.

  • V současnosti žijeme v prostředí, které se výrazně podílí na rozvoji obezity v populaci. Kdysi děti spěchaly domů ze školy, aby se převlékly a šly si hrát ven. Tam potom lezly na stromy, jezdily na kole, hrály hry, jejichž samozřejmou součástí byl pohyb.
  • Dnes ovšem děti stráví spoustu času u televize. Studie například prokázaly, že průměrný občan ČR sedí před obrazovkou 130 minut denně!

Obézní v dětství, obézní v dospělosti

Přibližně 80 procent obézních mladistvých zůstane obézních i v dospělosti. Zvýšený výskyt obezity dospívajících bude mít pro ně v budoucnu vážné důsledky.

Obezita v mládí je příčinou některých nemocí

Obézní dítě má větší sklon k onemocnění srdce, žlučníkových kamenů, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku, rakovině či těžké obezitě v pozdějším věku. Obézní děti mají více ortopedických problémů a trpí častěji chorobami horních cest dýchacích.

 

To je ovšem pouze jedna strana mince. Obézní mladiství se častěji potýkají s psycho-sociálními problémy. Dnešní nárůst depresí, anorexie, bulimie, užívaní drog, či dokonce sebevražd mezi mladistvými je hrozivý.

Jak lze obezitu u dětí řešit

Nejčastější příčiny obezity u dětí jsou stejné jako u dospělých – sedavý způsob života, vysedávání před obrazovkou, časté pojídání mezi hlavními jídly, pití sladkých limonád, snadná dostupnost a obliba koncentrovaných, tučných a na živiny chudých jídel.

Odtučňovací program pro mladistvé

by měl proto počítat s účastí celé rodiny. Správná výživa a životní styl jsou společnou záležitostí celé rodiny – a mladiství potřebují najít podporu především v kruhu svých nejbližších. Ostatní členové rodiny nemusí být obézní – ale zdravější způsob života prospěje všem.

Téměř všem případům dětské obezity by bylo možné předejít, kdyby byly dětem vštípeny následující zásady:

 

  • Dostačující jsou tři jídla denně – s dostatkem celozrnných výrobků, luštěnin, čerstvého ovoce a zeleniny. Je třeba vyloučit mlsání mezi jídly a pití přeslazených limonád (typu Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola apod.).
  • Je důležité pít vodu v dostatečném množství.
  • Dbát na aktivní pohyb 1-2 hodiny denně, pokud možno venku.
  • Pravidelně věnovat určitý čas čtení – tak nahradit čas strávený před televizí.
  • Dbát na dostatek odpočinku. Mnohé děti jsou chronicky unaveny. Je potřebné je dostat do postele dostatečně brzy, aby se probudily odpočaté a měly ještě dostatek času na zdravou snídani.
  • Rozšířit paletu zájmů – čtení, návštěvy knihovny, hodiny hudby, modelování, rodinné výlety apod.

Sledujte emocionální život svých dětí

Velké množství dětí ve školním věku má vážné problémy s nadváhou, které snižují jejich schopnost uplatnění a zařazení se do kolektivu.

Obezita prokletím

Pro tyto děti a jejich rodiny je obezita prokletím. Ignorovat v takovém případě obezitu často znamená odsoudit je na celý život ke společenské méněcennosti a vystavit je zvýšenému riziku vážných zdravotních komplikací, které se u nich mohou objevit již v útlém věku.

Emocionální život dětí

Z těchto důvodů je důležité sledovat emocionální život vašich dětí. Některé z nich totiž jedí, když pociťují nervozitu nebo jsou nešťastné, jiné zase, když jsou opuštěné nebo zanedbávané. Problémy s příjmem potravy mohou nastat i během rozvodového řízení rodičů. Snažte se objevit nenaplněné emocionální potřeby a usilovat o to, aby se vaše děti cítili být bezpodmínečně milovány.

Doporučujeme:

  • Poradna životního stylu pro zdraví a krásu MuDr. Ludmily Truhlářové - Poraďte se s odbornicí na životní styl, zdraví a krásu. Rady v oblasti nadváhy a obezity, především dětské obezity,v oblasti poruchy výživy a jejích následků, v oblasti prevence a předčasného stárnutí. Nechybí ani protikuřácká poradna. Máte i možnost využít rekondiční a relaxační pobyty pro skupiny zájemců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10246 (vitejdoma.cz/rodina#5018)


Přidat komentář