Mladý ječmen při cukrovce - lékařská studie

Předmětem ověřovací studie bylo ověření účinků mladého zeleného ječmene na úroveň hladiny krevního cukru, vykovaného hemoglobinu (GHBA%) a vykovaného proteinu (GP). Sledovaná skupina pacientů měla prokázanou cukrovku čili diabetes mellitus.

Pacienti testující mladý ječmen

byli rozdělení do dvou skupin:

MUDr. Miloslav Lacina - pacienti s prokázaným diabetem II. typu na dietě či dietě a perorálně podávaných antidiabeticích – testovaná skupina 20 pacientů.

MUDr. Zdislava Tělupilová - pacienti s prokázaným diabetem II. typu na inzulínu – 15 pacientů.

Nejlevnější vysoce kvalitní mladý ječmen v ČR

Délka studie mladého ječmene

Pacienti ve sledovaném období minimálně 3, maximálně 6 měsíců.

Dávkování Mladého ječmene během studie

Podávaná dávka 2×1 kávová lžička denně.

Hlavní sledované parametry

Odběry byly provedeny před zahájením užívání mladého ječmene, pak vždy po uplynutí každých 4 týdnů a po skončení užívání mladého ječmene. Sledována byla hodnota glykémie (fyziologické rozmezí nalačno je 3,3–6,1 mmol/l, resp. 5,2 mmol/l) a dále hodnota glykovaného hemoglobinu (GHBA%) u první skupiny (hladina max. do 8% celkového hemoglobinu), resp. glykovaného proteinu (GP) (fyziologické rozmezí nalačno je 1,8–2,6 mmol/l nebo 205–280 j.) u druhé skupiny.

Glykovaný hemoglobin ukazuje průměrnou hladinu glykémie přibližně 60 dnů zpět. Platí přepočet, že 1% GHBA% = 1,3 mmol/l průměrné hladiny glykémie 2 měsíce zpět. Glykovaný protein ukazuje průměrnou hodnotu hladiny glykémie cca 10–14 dnů zpět.

Závěr ke skupině č.1 MUDr. Miloslava Laciny

  • Po ukončeném sledování se zlepšila hladina glykémie u 95% respondentů.
  • Hodnota GHBA% se zlepšila dokonce u všech 100% respondentů.

Závěr ke skupině č.2 MUDr. Zdislavy Tělupilové

  • Po ukončeném sledování se zlepšila hladina glykémie u 27% respondentů.
  • Hodnota GP u 60% respondentů.
  • Sekundární příznaky se zlepšily u 85% respondentů.

Rozdíly ve výsledcích jsou dány následujícími faktory:

První skupina pacientů patřila k těm s lehkou formou cukrovky (lze očekávat zlepšení).

Druhá skupina pacientů patřila k těm se závažnou formou cukrovky, kdy je již endokrinní funkce slinivky významně a někdy i nevratně poškozena (takže není co uzdravovat).

Druhá skupina pacientů byla i významně starší, její věkový průměr byl 64,6 roku, oproti 1. skupině, kde byl věkový průměr 52,1 roku (je nutné vyšší a dlouhodobější dávkování; nejlépe pod dohledem zdravotníka).

U pacientů na insulinoterapii je obecně horší spolupráce

v rámci léčebného režimu a tudíž lze předpokládat tuto neúmyslně zhoršenou spolupráci i v rámci studie (je nutné dozorovat kázeň při užívání). Z těchto důvodů (i přes nižší procenta zlepšení oproti skupině 1.) jsou i výsledky skupiny 2. velice pozitivní.

Závěr praktického lékaře - mladý ječmen

U pacientů s diabetem mellitem na dietě či užívajících perorální antidiabetika lze při užívání mladého ječmene očekávat zlepšení hladiny glykémie, stabilizaci hodnot GHBA i zlepšení subjektivních pocitů pacienta.

U pacientů s diabetem mellitem na insulinu a s významně poškozenou či zcela zničenou endokrinní funkcí slinivky lze od Mladého ječmene očekávat především stabilizaci hladiny glykémie a tím prevenci hyperglykémie nebo hypoglykémie, hlavně však prevenci komplikací, které cukrovku v pokročilých stádiích doprovází.

U komplikací již přítomných pak lze očekávat jejich zmírnění či vymizení.

Nejvýznamnějším účinkem mladého ječmene je stabilizace stavu (GHBA%, GP) pacienta, protože tak se docílí zvýšení kvality jejich života.

Pozitivní účinek Mladého ječmene na organismus nemusí vždy nutně znamenat projev zlepšení, ale lze jej spatřovat i ve stabilizaci onemocnění a v zabránění vzniku či oddálení nástupu případných komplikací. Na tento aspekt je nutno pacienty v tomto stádiu onemocnění cukrovkou vždy upozornit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10255 (vitejdoma.cz/rodina#9809)


Přidat komentář