Sport u dětí

Dnešní moderní doba je plná lákadel a možností, jak využívat volný čas. Děti tráví mnohem více času doma u svých monitorů a televizních obrazovek, kde se nemusí fyzicky namáhat.

Doporučujeme:

  • Orientální tance - Vysočina Studio orientálních tanců, jež se řídí citátem slavného Alvina Aileye, amerického choreografa a zakladatele Amerického tanečního divadla, nesoucí jeho jméno : " Tanec je pro každého. Věřím, že tanec vychází z člověka a vždy se zase k lidem vrací." Studio také nabízí možnost individuální výuky.** **
  • Plavecká škola Plaváček-Praha Přijďte si zaplavat do plavecké školy Plaváček v Praze, kde si zaplavou nejen rodiče se svými malými dětmi, ale i děti předškolního věku.
  • Taneční škola Dance Hall - Praha - Profesionální taneční studio v Praze, jež nabízí výuku LatinDance, FitDance a LatinJazz pro muže i ženy, výuku klasického tance (baletu) pro děti, dospělé i seniory. Zatancovat si můžete ale taky latinskoamerické tance pro všechny kategorie, nechybí ani nabídka tanečních pro mládež, vysokoškoláky a dospělé, taneční a pohybová průprava pro děti od 4 let, Hip-Hop a další moderní styly.

Sport u dětí

Dnešní moderní doba je plná lákadel a možností, jak využívat volný čas. Děti tráví mnohem více času doma u svých monitorů a televizních obrazovek, kde se nemusí fyzicky namáhat. Navíc konzumní způsob života podporuje nezdravé stravování, děti se také častěji vozí autem (kdo by odolal rodinnému vozu) apod. To má za následek, že vzrůstá nadváha už v dětství a ta zapříčiňuje další zdravotní komplikace. Motorické schopnosti nejsou dostatečně rozvíjeny a dvě hodiny týdně školního tělocviku holt nestačí.

Vztah ke sportování

Vztah dítěte ke sportování je možné ovlivňovat výchovou již v útlém dětství. Jakýkoliv pohyb je zdravý. Stačí každodenní procházka, víkendový pobyt v přírodě, návštěva hřiště apod. Malé děti mají přirozenou potřebu pohybu, jsou aktivní a nevydrží na jednom místě. Ve školce je přirozené vybíjet si energii při hrách a dětských činnostech. Nebo se rovnou naučit základy angličtiny, i takové školky existují - více v článku. Později – pokud dítě není v pohybu podporováno – se aktivní spontánní pohyb rapidně snižuje.

Zdravý vývoj dětí

Pohyb je důležitý pro celkové správné vyvíjení se celého organismu. To znamená pro vyvíjení se nejen pohybového aparátu, ale také vnitřních orgánů, dýchacího systému a krevního oběhu.

Radost z pohybu

Je dobré, vytvořit dítěti takový pohybový režim, aby dítě sportovalo alespoň dvakrát týdně. Není důležité, jaké sportovní odvětví pro svou ratolest zvolíte. Dítě by si mělo pěstovat radost z všestranného pohybu. Později se snad jeho zájem vyprofiluje k určité sportovní aktivitě. Cvičit můžete dokonce i vy se svým potomkem ve cvičebních programech, které jsou zaměřeny na sportování rodičů s dětmi už od dvou let. Začít můžete plaváním nebo jiným cvičením ve fitness centrech.

Sportovní vyžití

Sportovní vyžití se nabízí v rámci školního pohybové kroužku, využít můžete také nabídku dětských domů či fitness center. Pokud si přejete, aby vaše dítě vynikalo v určitém sportu, je možné zvolit přípravku sportovního klubu. Ve sportovním klubu mají vybudovanou strategii péče o začínající sportovce a celou koncepci trénování v daném sportovním odvětví. Tam už dokáží rozvinout talent a vzbudit zájem o daný sport. Vyplatí se zaplatit třeba jen půlroční sportování, protože dítě má tak možnost vyzkoušet si, zda mu daný sport vyhovuje. Zkuste předem získat reference o daném sportovním kroužku, informujte se u trenéra nebo navštivte jednu hodinu. Více o zájmových kroužcích v článku...

Předpoklad k pohybu

Mezi nejrůznější typy inteligencí patří i tzv. motorická inteligence neboli „umění pohybu”. Ta se projevuje určitými předpoklady k rychlosti učení se novým pohybovým dovednostem, k rozvíjení pohybových schopností, zdokonalováním koordinace pohybů, dobrou orientací v prostoru apod. Motorickou inteligenci je třeba rozvíjet zejména v dětském a školním věku, protože pozdější učení se novým dovednostem není tak pružné.

Doporučujeme:

  • Orientální tance - Vysočina Studio orientálních tanců, jež se řídí citátem slavného Alvina Aileye, amerického choreografa a zakladatele Amerického tanečního divadla, nesoucí jeho jméno : " Tanec je pro každého. Věřím, že tanec vychází z člověka a vždy se zase k lidem vrací." Studio také nabízí možnost individuální výuky.

  • ** Plavecká škola Plaváček-Praha** Přijďte si zaplavat do plavecké školy Plaváček v Praze, kde si zaplavou nejen rodiče se svými malými dětmi, ale i děti předškolního věku.

  • Taneční škola Dance Hall - Praha - Profesionální taneční studio v Praze, jež nabízí výuku LatinDance, FitDance a LatinJazz pro muže i ženy, výuku klasického tance (baletu) pro děti, dospělé i seniory. Zatancovat si můžete ale taky latinskoamerické tance pro všechny kategorie, nechybí ani nabídka tanečních pro mládež, vysokoškoláky a dospělé, taneční a pohybová průprava pro děti od 4 let, Hip-Hop a další moderní styly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10216 (vitejdoma.cz/rodina#5885)


Přidat komentář