Jedete na dovolenou? Máte cestovní pojištění?

Účelem cestovního pojištění je úhrada léčebných výdajů v případě, kdybyste v zahraničí onemocněli či utrpěli úraz. Z cestovního pojištění Vám pojišťovna uhradí náklady za ošetření, výdaje na léky, léčbu, hospitalizaci, převozy apod.

Poskytnutí lékařské pomoci v celé EU

U krátkodobých cest do zemí Evropské unie není cestovní pojištění povinné ani nutné zřizovat, jelikož nárok na poskytnutí lékařské pomoci máte v rámci celé Evropské unie. Základním dokladem při cestování po Evropě je Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám vystaví Vaše zdravotní pojišťovna.

Bude se vlastně hodit?

Účelem cestovního pojištění je úhrada léčebných výdajů v případě, kdybyste v zahraničí onemocněli či utrpěli úraz. Z cestovního pojištění Vám pojišťovna uhradí náklady za ošetření, výdaje na léky, léčbu, hospitalizaci, převozy apod. Dnes už bývá součástí pojištění do zahraničí i převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce.

Maximální limity pojistného plnění

Každá pojišťovna má určeny maximální limity pojistného plnění, což znamená, že jestliže Vaše náklady na léčbu přesáhnou limit cestovního pojištění, musíte částku uhradit. U většiny pojišťoven si můžete vybrat z několika limitů plnění, ale pravidlem je, že čím větší limit plnění, tím je pojistné dražší.

Sazby pojištění

Velká většina pojišťoven má sazby pojištění rozdělené podle zemí, kam lidé cestují. V té levnější skupině jsou země Evropy a země, kde lidé často jezdí na dovolenou (Tunisko, Turecko, Rusko aj.). Do druhé skupiny zemí patří zbytek světa, ze kterého mnohé pojišťovny vydělují USA. U cestovního pojištění se platí sazba za den.

Doba pojištění

Cestovní pojištění si je možno zřídit na jakoukoliv dobu od jednoho dne do jednoho roku. Jestliže se chystáte do zahraničí na delší dobu a zaplatili jste si pojištění do zahraničí, je možné se na příslušnou dobu odhlásit u tuzemské pojišťovny a tím ušetřit za povinné zdravotní pojistné.

 

Nikdy nevíte co se Vás může na dovolené v zahraničí či zájezdu potkat. Cestovní pojištění Vám pomůže vyřešit neočekávané problémy a finanční obtíže.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10222 (vitejdoma.cz/rodina#6441)


Přidat komentář