Dostatečné množství aktivit pro děti během prázdnin

Zaměřují se na nejrůznější obory a některé z nich se do jisté míry shodují s první kategorií. Kladou větší důraz na vyžití dětí a jejich zájmy než na získávání knižních znalostí.

Doporučujeme:

  • Plavecká škola Plaváček-Praha Přijďte si zaplavat do plavecké školy Plaváček v Praze, kde si zaplavou nejen rodiče se svými malými dětmi, ale i děti předškolního věku.
  • Taneční škola Dance Hall - Praha - Profesionální taneční studio v Praze, jež nabízí výuku LatinDance, FitDance a LatinJazz pro muže i ženy, výuku klasického tance (baletu) pro děti, dospělé i seniory. Zatancovat si můžete ale taky latinskoamerické tance pro všechny kategorie, nechybí ani nabídka tanečních pro mládež, vysokoškoláky a dospělé, taneční a pohybová průprava pro děti od 4 let, Hip-Hop a další moderní styly.

Krásné zpříjemnění chvil pro děti během prázdnin

  • Vzdělávací aktivity dětí

Smyslem je rozpoznat a rozvíjet osobnostní vlohy a nadání vašeho dítěte. Dítě může být zaměřeno dramaticky, výtvarně, hudebně či jazykově. Podle toho volte aktivitu nejen v uměleckém vzdělávání, ale i ve školních oborech.

Aktivity vzdělávacího typu zajišťují Základní umělecké školy (ZUŠ), jazykové školy (co takhle zkusit vzdělávání formou letních táborů?).

Vzdělávací aktivity poskytují i školy (formou různých školních klubů a kroužků).

  • Zájmové kroužky a aktivity dětí

Zaměřují se na nejrůznější obory a některé z nich se do jisté míry shodují s první kategorií. Kladou větší důraz na vyžití dětí a jejich zájmy než na získávání knižních znalostí.

Pro své dítě můžete objevit kroužky od poznávání přírody až po kroužek fotografování. Možností je celá řada.

  • Sportovní aktivity dětí

Dítě se rozvíjí nejen po pohybové stránce. Součástí sportovních aktivit je i znalost správné životosprávy. Dítě můžete k pohybu nasměrovat do tělovýchovné jednoty či školního oddílu (kopané, házené apod.).

  • Všestranně zaměřené aktivity

Spojují vždy dvě a více z výše uvedených činností a často kladou větší důraz na výchovu, sociální schopnosti, pobyt v přírodě a soužití s ostatními dětmi. Pro děti najdete spoustu turistických oddílů.

Doporučujeme:

  • ** Plavecká škola Plaváček-Praha** Přijďte si zaplavat do plavecké školy Plaváček v Praze, kde si zaplavou nejen rodiče se svými malými dětmi, ale i děti předškolního věku.

  • Taneční škola Dance Hall - Praha - Profesionální taneční studio v Praze, jež nabízí výuku LatinDance, FitDance a LatinJazz pro muže i ženy, výuku klasického tance (baletu) pro děti, dospělé i seniory. Zatancovat si můžete ale taky latinskoamerické tance pro všechny kategorie, nechybí ani nabídka tanečních pro mládež, vysokoškoláky a dospělé, taneční a pohybová průprava pro děti od 4 let, Hip-Hop a další moderní styly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10227 (vitejdoma.cz/rodina#6960)


Přidat komentář