Žárlivost je citový projev

Čím více má žárlivec dojem, že je jeho vztah ohrožen, tím manipulativněji se chová. Ignoruje potřeby svého partnera. Žárlivost může dojít až do takových mezí, že dotyčný na svého partnera křičí, a to třeba i před ostatními lidmi.

Důvody pro vznik žárlivosti

  • Nedostatek sebedůvěry

I když vypadají mnozí žárlivci značně sebevědomě, ve skutečností trpí pocity méněcennosti. Jsou závislí na mínění okolí a mají obrovskou potřebu být milováni. Bojí se srovnávání s ostatními a mají strach, že druzí by mohli být přitažlivější, chytřejší nebo zábavnější a že by už oni sami partnerovi nemuseli stačit. Protože si nevěří, jsou velmi sebekritičtí. Za nejlepší uznání považují lásku svého partnera. I když je ale partner miluje, o jeho důkazech lásky pochybují a z pochybností se stává podezření vedoucí k obviňování. Postupně mohou začít žárlit nejen na lidi, ale i na partnerovy koníčky a věci, které má rád.

  • Strach z konkurence

Příčinou žárlivosti může být také strach, že partner nebude schopen čelit konkurenci. Pokud chodí žena výhradně v sexy oblečení, má její muž obavy z mužů, kteří budou se ženou flirtovat.

  • Sobeckost

V pozadí žárlivosti někdy vystupuje sobeckost. Dotyčný si přeje být za každou cenu středem pozornosti. Pokud tomu tak není, zuří a dává to najevo. Tito lidé se nenaučili dělit se s druhými a nejdůležitější pro ně je, co chtějí oni sami, ne ti druzí.

Žárlivost je citový projev - Chorobná žárlivost

Čím více má žárlivec dojem, že je jeho vztah ohrožen, tím manipulativněji se chová. Ignoruje potřeby svého partnera. Žárlivost může dojít až do takových mezí, že dotyčný na svého partnera křičí, a to třeba i před ostatními lidmi. Citové výbuchy už nedokáže ovládnout. Pokud se cítí být zanedbáván, může nastolit tzv. tichou domácnost. Žárlivý člověk je přesvědčen o své pravdě a podle toho se chová. Stává se z něj diktátor a jedná se svým partnerem jako se svým majetkem.

Žárlivost je citový projev - Dopady žárlivosti

I když si žárlivec myslí, že pouze svými triky a manipulacemi si svého partnera mohou udržet, skutečnost je přesně opačná. Svým chování svého milého odhání. Protože omezují jeho svobodu, partnerství nakonec vyústí do různých konfliktů a sporů. Partner se cítí jako v kleci a protože každý vězněný touží po jediném – po svobodě, hrozí konec vztahu.

Prevence proti žárlivosti

Žárlivci nejsou schopni přijmout zodpovědnost za svou žárlivost. Podle nich je příčina trápení pouze v jejich partnerovi. Musí si přiznat, že jediným nepřítelem jsou oni sami sobě. Podstata problému žárlivosti tkví v malé sebedůvěře. Její nedostatek vyplývá z nedostatečného sebepřijetí. Sebeobviňování pak žárlivci nevědomky přenášejí na svého partnera. Recept je tedy jasný. Přestat se nenávidět a přijmout se takoví, jací jste! Vše co cítíte k sobě se projevuje ve vašem vztahu k ostatním lidem. Pokud si nevěříte, nevěříte ani druhým. Pokud se nemáte dostatečně rádi, podvědomě nevěříte, že by druzí mohli mít rádi vás.

Jednejte klidně a rozumně

  1. Pokud vás popadne záchvat žárlivosti, pokuste pomlčet. Zatímco budete tiše bojovat se svými pocity, naučíte se je překonávat a postupně se budete zdokonalovat.
  2. Uvědomte si, že partner není něco, co vlastníte a že láska je především svoboda nechat druhého žít.
  3. Nejednejte se svým partnerem jako s věcí.
  4. Nevyužívejte triky a manipulace, aby jste jej k sobě připoutali.
  5. Nečiňte svého partnera jediným středem svého života. Mějte své koníčky, věnujte se svým přátelům.
  6. Chcete si k sobě svého partnera připoutat? Tak pozorně pozorujte účinky vašeho chování. Děje se přesný opak. Svého partnera od sebe odháníte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10197 (vitejdoma.cz/rodina#6837)


Přidat komentář