Nezapomenutelná událost - Svatba

Dodnes se traduje, že nevěsta by měla mít v den svatby něco nového (symbol nového života), něco starého (např. rodinný šperk, závoj), něco vypůjčeného, nejlépe od nejbližší přítelkyně.

Dodržování zvyků a tradic

Tradice a zvyky se liší podle krajů, náboženství i věku snoubenců. Řada pověr a zvyků přetrvalo z minulosti a jsou stále aktuální. Zvyky se stále dodržují. Ale jaký mají význam?

Co se pořád dodržuje

Dodnes se traduje, že nevěsta by měla mít v den svatby něco nového (symbol nového života), něco starého (např. rodinný šperk, závoj), něco vypůjčeného, nejlépe od nejbližší přítelkyně.

Házení rýže

Novomanželé bývají po svatebním obřadu zasypáni rýži – ta značí plodnost a bohaté potomstvo.

Házení kytice

Nevěsta stojí zády ke svatebčanům a hází kytici. Traduje se, že ta dívka, která kytici chytí se do roka vdá. Kytice by neměla upadnout, protože jedině tak zaručuje manželům štěstí.

Svatební hostina

Svatební hostina je spjata s řadou tradic. Před vstupem do restaurace musí nevěsta říci své nové příjmení. Následuje rozbití talíře a jeho zametání oběma novomanželi. Poukazuje tak na budoucí harmonické soužití, vzájemnou spolupráci, sehranost a harmonii vztahu. Podle pověr střepy také přinášejí štěstí. Během hostiny dochází i k přenášení nevěsty přes práh a pojídání z jednoho talíře.

Koule na noze

Jak jinak. Uvázaná koule charakterizuje vzájemné nastávající soužití. Nevěsta se pokouší řetěz přepilovat nebo vykoupit klíč.

Loučení se svobodou

Loučení se svobodou si dnes nenechá ujít žádný ženich. Vždyť svatba a svoboda se musí s kamarády řádně zapít. Kamarádi tady jsou také od toho, aby se podělili o „zaručené” rady do manželského života. Na loučení se svobodou, tak jak ho známe dnes, bývá většinou ženám vstup zakázán.

Pojídání z jednoho talíře

Novomanželé se vzájemně krmí z jednoho talíře. Společné pojídání např. polévky na svatební hostině má symbolizovat jejich spolupráci. Další symbolika představuje to, že si oba budou brát a ukrajovat ze stejného krajíce rovným dílem.

Přenášení přes práh

Ženich přenáší nevěstu přes práh společného domova proto, aby tak ochránil domov před zlými duchy a zároveň poukázal na novou společnou cestu životem.

Slzy

Neudržíte se a budete při obřadu plakat? Nevadí, slzy přinášejí štěstí.

Svatební koláčky

Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky by měli mít nejméně tři různé náplně a jsou považovány za vizitku kuchařského umění nevěsty.

Únos nevěsty

Tato tradice se rozšířila z Moravy. V průběhu hostiny má být nevěsta unesena a následně hledána ženichem. Pozor, tato akce může narušit společenskou atmosféru svatebního veselí, a proto by neměl ženich dlouho tápat.

Drobnosti, které dělají svatbu svatbou

Svatební den vyžaduje detailní výzdobu nejrůznějšími drobnostmi. K tradičním předmětům patří bublifuk, zvonečky, rýže, okvětní lístky nebo čokoládové penízky.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10195 (vitejdoma.cz/rodina#6048)


Přidat komentář