Fáze ve vztahu

Odborníci se shodují, že první krize ve vztahu nastupuje po třech letech a v tom lepším případě trvá jeden rok. Jedná se o období, kdy nastupuje stereotyp a tlak každodenních povinností.

Fáze ve vztahu

Ovšem nemějte strach. Váš vztah se nerozpadá, nezvolili jste si špatně a ani jste se nezměnili. Prostě Váš vztah, jako u většiny jiných prochází normálními vývojovými fázemi, kam patří i krize.

Vzpomínání na nádhernou zamilovanost

Na tuto fázi jistě každý z Vás rád vzpomíná. Je to období, kdy jste se s partnerem seznámili a na každé rande s ním jste se těšili, období dobrodružství a krásného poznání toho druhého. Psychologové ho nazývají obdobím romantické lásky nebo prvotní zamilovanosti.

 

Ve fázi zamilovanosti rádi přehlížíte chyby partnera i jeho nedostatky. Je však jasné, že tento stav nelze udržovat donekonečna. Jen zamilovanost pro funkční a dlouhodobý vztah nestačí.

První krize a roky plné kritiky

Odborníci se shodují, že první krize ve vztahu nastupuje po třech letech a v tom lepším případě trvá jeden rok. Jedná se o období, kdy nastupuje stereotyp a tlak každodenních povinností.

 

Druhá krize pak nastupuje okolo sedmého roku vztahu. V případě, že se ve vztahu neposouvá vývoj dopředu, je zde docela možné nebezpečí jeho zániku.

A první starosti v manželství

Další krize, kterou prochází skoro všechny páry, nastává v manželství. Stává se tak obvykle mezi sedmnáctým a pětadvacátým rokem manželství. Trvá zhruba rok a není zase až tak ohrožující než ty dvě předchozí.

 

Je dokázáno že tuto fázi hůř prožívají ženy, které nesou své stárnutí obtížněji než muži. Pociťují, že na svém manželovi jsou stále více závislé a ho čím dál víc se bojí, že si najde mladší partnerku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10201 (vitejdoma.cz/rodina#7035)


Přidat komentář