Změňte Vaši image k lepšímu

Váš image ovlivňuje váš výkon. Když vypadáte dobře, dostane se vám mnohem většího uznání od druhých - protože vypadáte, jak se sluší a patří. Pomyslete třeba na to, že se vám v práci dostane jednoznačně kladné odezvy.

První dojem udělá mnoho

Váš image neovlivňuje jen to, jak vás vnímají druzí, ale i jak vnímáte sám sebe vy, což je neméně důležité. Když vypadáte dobře, cítíte se jistěji, víc si věříte, lépe se hodnotíte a potěší vás uznání druhých. Ve dnech, kdy svůj zevnějšek zanedbáte, propásnete s daleko větší pravděpodobností příležitosti povstat a zazářit.

Dle image bude dané uznání

Váš image ovlivňuje váš výkon. Když vypadáte dobře, dostane se vám mnohem většího uznání od druhých - protože vypadáte, jak se sluší a patří. Pomyslete třeba na to, že se vám v práci dostane jednoznačně kladné odezvy...„to bylo báječné”, „tuhle situaci jste zvládl výborně”, „vypadá to, že jste ve formě” a podobně. Necítíte se ohromně? Jestliže jste odvedl velmi dobrý výkon, splnil očekávání, nebo je dokonce předčil, nechtěl byste v tom pokračovat, nechtěl byste podobných výkonů dokázat víc?

Podpořte své sebevědomí

Proces posilování pozitivního sebeobrazu, sebe-image, je cyklický. Lepší image vede ke zlepšení sebehodnocení, které vám dodává větší sebedůvěru, což vás povzbudí k lepšímu výkonu, který vám získá více uznání, a to zpětně podpoří vaše sebehodnocení. A tak to pokračuje dál a dál.

Negativní image - co může způsobit

Ve své práci poradců v otázkách image vidíme až příliš často v akci obrácený proces. Naprosto schopní, talentovaní a poctivě pracující lidé jsou ve své profesi a kariéře zablokováni tím, že jim chatrný sebe-image a nízké sebehodnocení brání, aby se projevili a získali za to uznání, jaké zasluhují. Negativní image - tedy špatné oblékání, nedokonalá péče o úpravu zevnějšku, nedostatečná fyzická kondice, nedostatečně sebevědomé chování, kdy se člověk činí raději neviditelným - může skutečně vést ke zhoršení výkonnosti a v určitých případech téměř k paranoidním reakcím.

Změna je život

Takže váš vzhled vás ovlivňuje stejně podstatně jako ty druhé, s nimiž žijete, pracujete a setkáváte se den co den. Co vám překáží v tom, abyste cítil plnou důvěru sám v sebe? Jaké to byly špičky a žertíky vašich přátel nebo kolegů ohledně vašeho oblečení, váhy, pleti, vlasů, jež se vás někdy v minulosti dotkly? Pokusil jste se od nástupu do práce změnit svoji image? Jestliže ne, můžete si dovolit stáhnout rolety a nezabývat se tím, co je na překážku vašemu úspěchu?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10132 (vitejdoma.cz/rodina#8080)


Přidat komentář