Zjednodušená forma rozvodu

Manželství trvalo aspoň jeden rok a manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí (mohou však spolu bydlet, ale ne žít intimně a společně nehospodařit). Jeden z manželů podá návrh na rozvod a druhý se k tomuto návrhu připojí.

Rychlý a klidný rozvod

V České republice existuje tzv. smluvený rozvod, ale i ten zatím probíhá před soudem. Je však o mnoho jednodušší než běžný rozvod. Soud u tohoto rozvodu nezkoumá příčiny rozvratu manželství a v případě, že jsou splněny všechny podmínky, které stanovil zákon, manželství bez nějakého dalšího projednání rozvede.

Jaké podmínky se musí zajistit

  • Manželství trvalo aspoň jeden rok a manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí (mohou však spolu bydlet, ale ne žít intimně a společně nehospodařit).
  • Jeden z manželů podá návrh na rozvod a druhý se k tomuto návrhu připojí.
  • Manželé soudu předloží písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy o vypořádání majetkových vztahů po rozvodu.
  • Pokud mají manželé nezletilé dítě, musí předložit rozhodnutí opatrovnického soudu o schválení dohody rodičů.

    V případě, že budou všechny tyto podmínky splněny, soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu manželství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10106 (vitejdoma.cz/rodina#7197)


Přidat komentář