Zdravotní a sociální pojištění

Sociální pojištění patří k pravidelným měsíčním odvodům zaměstnanců. Pojistné na sociální zabezpečení pokrývá pojistné na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti.

Zdravotní pojištění zaměstnanců

Veřejné zdravotní pojištění je zákonem stanovené, povinné pojištění, ze kterého je hrazena zdravotní péče (léky, lékařská vyšetření, pobyt v nemocnici apod.). Za své zaměstnance odvádí zdravotní pojištění obvykle zaměstnavatel.

Sociální pojištění zaměstnanců

Sociální pojištění patří k pravidelným měsíčním odvodům zaměstnanců. Pojistné na sociální zabezpečení pokrývá pojistné na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit výdělečně činné osoby v době jejich pracovní neschopnosti (z důvodu nemoci nebo mateřské). Účelem důchodového pojištění je budoucí výplata důchodu (starobního, invalidního, sirotčího nebo vdovského).

Individuální a kolektivní pojištění osob

Kolektivní pojištění osob je obvykle výhodnější než pojištění individuální. Zaměstnavatel jej sjednává ve prospěch svých zaměstnanců a je určitým projevem péče a zodpovědnosti za své pracovníky. Předmětem kolektivní pojištění je nejčastěji úraz nebo smrt.

Úrazové pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění je sjednáváno zejména u rizikových pracovních činností. Řidiči, dělníci, horníci, lidé pracující ve výškách, všichni tito lidé jsou denně vystavování obrovskému riziku úrazu. Jen v roce 2004 došlo v České republice k více než 109 000 pracovním úrazům. Účelem úrazového pojištění zaměstnanců je vytvořit bezpečnější podmínky a krýt případné náklady na léčbu úrazu, trvalé následky nebo smrt úrazem. Úrazové pojištění tohoto typu tedy pokrývá pojistné události související pouze s pracovní činností.

Pojištění pro odpovědnost zaměstnance

Každou škodu, kterou způsobíme svému zaměstnavateli, musíme uhradit. Zaměstnavatel po nás však nemůže požadovat částku vyšší než je 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku. Pro tento případ je tu pojištění odpovědnosti zaměstnance. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se vztahuje na škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu nebo při plnění služebních úkolů ve služebním poměru.

Časté služební cesty

Pokud zaměstnavatel své pracovníky často vysílá na služební cesty, vyplatí se mu zajistit svým zaměstnancům cestovní pojištění. Cestovní pojištění zaměstnanců slouží ke krytí celé řady rizik – úrazu, náhlého onemocnění, odcizení zavazadel apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9979 (vitejdoma.cz/rodina#5695)


Přidat komentář