Zákoník práce a novely

Maximální délka pracovní doby je 40 hodin týdně. Nařízená přesčasová práce nesmí činit více než 8 hodin týdně a 150 hod ročně. Maximálně po čtyř a půl hodinách je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci minimálně půlhodinovou přestávku.

Změna v zákoníku práce a jeho novely pro rok 2006

Zákoník práce 2006 - pracovní smlouva

 • Zaměstnavatel může do smlouvy uvést, že zaměstnanec nesmí po skončení pracovního poměru pracovat pro jiného zaměstnavatele v dané oblasti či samostatně v tomto oboru podnikat, a to po dobu maximálně jednoho roku.

  Pracovní doba dle Zákoníku práce 2006

 • Maximální délka pracovní doby je 40 hodin týdně.

 • Nařízená přesčasová práce nesmí činit více než 8 hodin týdně a 150 hod ročně.
 • Maximálně po čtyř a půl hodinách je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci minimálně půlhodinovou přestávku.
 • Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní doby.

  Dovolená na zotavenou, mateřská dovolená a rodičovská dovolená

 • Základní výměra dovolené činí 4 týdny. Zaměstnanec smí čerpat poměrnou část dovolené po uplynutí minimálně 60 kalendářních dnů.

 • Mateřská dovolená činí 28 týdnů. Pokud je zaměstnankyně sama, činí 37 týdnů.
 • Na mateřskou se nastupuje zpravidla šest týdnů před očekávaným porodem.
 • Po skončení mateřské dovolené může matka čerpat rodičovskou dovolenou. Právo na tuto dovolenou má i otec, a to do tří let věku dítěte.

  Zákoník práce - ukončení pracovního poměru

 • Po ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

 • Výpověď nesmí zaměstnavatel dát těhotné zaměstnankyni či zaměstnankyni na mateřské dovolené.
 • Při výpovědi podané z organizačních důvodů zaměstnavatelem náleží zaměstnanci odstupné. Jeho minimální výší je dvojnásobek průměrného výdělku.
 • Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci, kterého propouští z organizačních důvodů, nabídnout jiné volné místo v podniku.
 • Ukončit pracovní poměr lze buď dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo jednostrannou výpovědí zaměstnance či zaměstnavatele.
 • Výpovědní lhůta pro zaměstnance i zaměstnavatele činí dva měsíce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10017 (vitejdoma.cz/rodina#6045)


Přidat komentář