Základní pravidla chování na horách

Platí to však i opačně, pokud jako excelentní lyžař vjedete na méně náročnou sjezdovku, musíte počítat s možností, že se na ní budou pohybovat i ti, kterým jízda na lyžích působí větší obtíže.

Terén a sklon sjezdovky

Především je naprosto ideální mít na nohou sjezdařské boty (výběr není vždy jednoduchý) a na nich lyže. Chození nebo ježdění po něčem jiném než na lyžích, nic z toho na sjezdovky nepatří.

Je třeba si vybrat takový terén a takový sklon sjezdovky, který zvládneme. Posunováním po prudké sjezdovce (a zejména v jejím středu) můžete způsobit i to, že do vás někdo narazí.

Počasí na horách

Platí to však i opačně, pokud jako excelentní lyžař vjedete na méně náročnou sjezdovku, musíte počítat s možností, že se na ní budou pohybovat i ti, kterým jízda na lyžích působí větší obtíže. Začátečníci dokáží provádět téměř akrobatické kousky a překvapivě měnit směr jízdy. Při jejich předjíždění si dejte větší rozestup.

Rovněž posuďte i momentální stav počasí. Za snížené viditelnosti přizpůsobte svoji rychlost a styl jízdy. K lepšímu vidění vám mohou pomoci dobře zvolené lyžařské brýle.

Když se stane úraz, .....

Umění lyžovat i umění padat patří k základním dovednostem, abyste se z hor vrátili zdraví. Především není dobré po pádu zůstat ležet na sjezdovce (pokud samozřejmě nejsme zraněni) a přesunout se na její okraj. V mlze nebo při sněžení se navíc nezdržujte v nepřehledných nebo zúžených místech.

Při pádu je důležité, aby vám lyže nezůstaly na nohou, může totiž dojít k poranění svalu, kosti či dokonce kloubu. Vázání by mělo být seřízeno tak, aby při větším tlaku vypínalo. Samozřejmostí jsou brzdy umístěné na každé lyži.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10151 (vitejdoma.cz/rodina#8289)


Přidat komentář