Zajištění kvalitního života i pro postížené děti

Ano je to tak, dnes platí více než kdykoliv v minulosti, že neznalost zákonů neomlouvá a co si vy sami nevyřídíte, to nemáte. Zde je přehled toho, na co máte jako rodiče postiženého dítěte nárok.

 

Malá pomoc od státu

Za normálních okolností je rodičovský příspěvek poskytován do čtyř let dítěte, ovšem při splnění určitých zdravotních kritérií mají na něj rodiče právo až do sedmi let dítěte. V současné době je výše rodičovských příspěvků 3 696 Kč, u rodičů studenta 3 897 Kč měsíčně.

Když se o někoho staráte

V případě, že matky nechodí do zaměstnání, aby mohly zůstat se svým postiženým dítětem doma, je pro ně výhodnější příspěvek na péči o blízkou osobu. Jeho výše je při péči o jednu osobu 5 400 Kč, při péči o dvě a více osob 9 240 Kč. Peníze pak můžete využít k uhrazení některých léčebných terapií, jako je např. ergoterapie.

Úhrada na bezbariérový byt

Jestliže žije rodina s postiženým dítětem v bezbariérovém bytě, má nárok na příspěvek na úhradu tohoto bytu a to ve výši 400 Kč a 200 Kč na úhradu bezbariérové garáže.

Přilepšení na dopravu

Rodiče (nevlastnící automobil) dítěte staršího jeden rok a splňujícího zdravotní kritéria, která jsou stanovena zákonem, mají nárok na jednorázový příspěvek ve výši 6 500 Kč ročně.

Vyživovací příspěvek na psa

U dětí, které jsou nevidomé lze poskytnou příspěvek na výživu vodícího psa ve výši 800 Kč měsíčně.

Získání příspěvku i na zdravotní pomůcky

Podle jednotlivých zdravotních postižení jsou rozděleny i zdravotní pomůcky, na které lze také získat příspěvek. Jeho výše dosahuje poměrné části z pořizovacích nákladů na danou pomůcku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9969 (vitejdoma.cz/rodina#5512)


Přidat komentář