Výhody i negativa být "single"

V dnešní době dozrávají psychicky mladí lidé mnohem později, což je dáno také delší přípravou na budoucí povolání, pomalejším osamostatňováním a snahou poznat toho co nejvíce.

Moderní je bydlet sám

Západní svět ovládá fenomén „single”. Moderní je bydlet sám, užívat si co nejdéle svobodného života, poznávat nové lidi, budovat kariéru a hlavně se na nikoho hned nevázat. Svatby, pokud se s nějakými počítá, se odsouvají až kolem třiceti let a později. Pohledy na „momentální” samotu se mohou ale lišit.

Pozitiva být "single"

  • V dnešní době dozrávají psychicky mladí lidé mnohem později, což je dáno také delší přípravou na budoucí povolání, pomalejším osamostatňováním a snahou poznat toho co nejvíce. Mladí lidé si často neumí představit, že první láska či delší vztah je konečnou. Přesto narůstá také počet párů, které spolu žijí „na psí knížku”.
  • Lidé, kteří jsou sami se málo vážou na jedno místo, objevuje se u nich touha cestovat, poznávat nové kultury, lidi, vzdělávat se, žít aktivně. Pravda, tohle je možné dělat i s partnerem, ale už se člověk musí také podřizovat zájmům a potřebám druhého. A takový kompromis znamená také umět slevit ze svých požadavků.
  • Lidé, kteří se usadí v rodinném životě příliš brzy, mohou mít pocit, že jim něco uteklo, že si nic neužili, a to může skončit také rozpory a rozvratem rodiny.
  • Po rozpadu delšího vztahu se také nehodí vrhnout se hned bezhlavě do dalšího.

Negativa být "single"

  • Nejnovější studie ukazují, že být single nemusí být až tak přínosné pro naše zdraví. Lidé, kteří jsou delší dobu bez partnera mají sklony k depresím (které se s blížícím se podzimem prohlubují), k bolestem hlavy, bývají častěji unavení, a proto jsou i náchylnější k nemocem.
  • Někteří lidé se mohou také nezodpovědně stavět k životu, neumí převzít život „do svých rukou”, svobodu berou jako záminku k navazování stále nových krátkodobých vztahů.
  • Lidé si mohou také méně věřit, proto mohou odmítat bližší kontakty a tím může vznikat šrám na duši.
  • Někdy také pro samotné budování kariéry lidé zapomínají na to, že potřebují kontakt s druhými.

Nikdo přece nechce zůstat "single" navždy

Nikdo by nakonec nechtěl zůstat sám, a tak po období samostatného hledání se a užívání si života v jednom, dochází k obratu. Člověk přece jen zjistí, že od určitého věku se výhody být „single” přece jen smazávají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9992 (vitejdoma.cz/rodina#5869)


Přidat komentář