Velikonoční svátky - zvyky a tradice

Název Zelený čtvrtek pravděpodobně vznikl z toho, že se v dřívějších dobách v tento den měla jíst jen zelená strava (špenát, zelí), aby byl člověk zdravý po celý rok. Když zazvoní naposledy zvony, máme si zacinkat penězi, aby se u nás po celý rok držely.

Vítání jara - jeden z nejstarších svátku světa

Velikonoce patří k základním křesťanským svátkům. Ostatní svátky se pak odvozují vždy od data velikonoční neděle. Podle církve připadalo Kristovo utrpení na dobu, která následovala po jarní rovnodennosti a zároveň mu předcházel jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo je považováno za základ a Velikonoce, konkrétně Velikonoční neděle, se slaví vždy první neděli po prvním jarním úplňku.

Co se odehrává během velikonočního týdne

 • Sazometná středa

  Středa před Božím hodem velikonočním. Říkává se jí škaredá nebo černá, protože se tento den vymetají saze z příbytků, tzn. že se čistí a připravují na svátky.

  Tradice:
  Podle lidového obyčeje se nesmíte mračit a škaredit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce.

 • Zelený čtvrtek

  Název Zelený čtvrtek pravděpodobně vznikl z toho, že se v dřívějších dobách v tento den měla jíst jen zelená strava (špenát, zelí…), aby byl člověk zdravý po celý rok.

  Tradice:
  Když zazvoní naposledy zvony, máme si zacinkat penězi, aby se u nás po celý rok držely.

 • Velký pátek

  Tento velikonoční svátek je připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je prožíván jako den ve znamení ticha, smutku a rozjímání.

  Tradice:
  Velký pátek je postním dnem, tedy postem od masa a újmy v jídle.

 • Bílá sobota

  Tomuto dni se říká tzv. aliturgický den, protože se zásadně neslaví mše svatá ani jiné svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Jakmile skončí Bílá sobota, skončí s ní i dlouhotrvající půst.

  Tradice:
  Na Bílou sobotu se uklízí, bílí, připravuje a chystá. Pečou se mazance i velikonoční beránci, pletou se pomlázky z vrbového proutí, zdobí se vajíčka.

 • Boží hod velikonoční

  Tento den vstal Kristus z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu”, neboli „prvního dne po sobotě”. Svým zmrtvýchvstání dovršil Boží stvořitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k tzv. lámání chleba.

  Tradice:
  Na Boží hod velikonoční se provádí svěcení velikonočních pokrmů – mazanec, beránek, chleba, vejce, víno.

 • Velikonoční pondělí

  V toto pondělí je pomlázka, velikonoční hodování… Chlapci chodí dům od domu za děvčaty s pomlázkami z vrbového proutí. Šlehají dívky a za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde chlapce polévají vodou.

 • Bílá neděle

  Druhá neděle velikonoční. Toho dne nosili novokřtěnci naposledy bílé roucho. V dnešní době je Bílá neděle často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.

Velikonoční symbolika

 • Velikonoční beránek

  Beránek byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici a to v celé středomořské civilizaci. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství. Beránkem Božím je Kristus nazýván na znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti.

 • Velikonoční svíce

  Svíce je velmi důležitým symbolem ve všech kulturách, protože světlo je chápáno jako znamení života. Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí.

  Velikonoční svíce bývá často zdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem pak je první a poslední písmeno řecké abecedy – alfa a omega. 

 • Velikonoční věnec

 • Velikonoční vajíčko

  Jelikož vejce obsahuje zárodek života, je již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, vzkříšení a života. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr.

 • Velikonoční oheň

  Oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci. Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se poté ve slavnostním průvodu vnese do temného kostela.

 • Velikonoční zajíček

  Zajíc je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe ta čokoládová.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9957 (vitejdoma.cz/rodina#5307)


Přidat komentář