Vánoční svátky - nejvýznamnější křesťanské svátky

Štědrý den je bezpochyby nejoblíbenějším vánočním svátkem. Končí jím období adventu (a půstu) a pro věřící začíná oslava Narození Páně. V tento den je dodržována řada tradic, mezi nejznámější určitě patří zlaté prasátko nebo krájení jablka.

Vánoční svátky – Advent

Advent je období přípravy na Vánoce (je čas připravit si adventní věnec - jak na to vám poradíme zde) a pochází z latinského slova adventus, což znamená „příchod” (příchod Ježíše Krista). Advent začíná čtyři neděle před prvním svátkem vánočním. Ačkoliv je dnes vnímán především jako čas horečných nákupů, jeho skutečným, duchovním smyslem je očekávání druhého příchodu Krista. Po celé období adventu by se mělo jíst střídmě, jde o dobu postní. Symbolem adventu je adventní věnec.

Vánoční svátky – Mikuláš – 6. 12.

Mikuláš byl mladý biskup, přítel dětí, mučedník i pomocník v nouzi. Byl významným a výjimečným světcem a jeho působení se slaví dodnes. Protože zemřel 6. prosince (rok mezi 345 a 351 - není dosud přesně znám), právě v předvečer tohoto dne navštěvuje děti muž s bílým vousem a obdarovává je nejčastěji sladkostmi nebo naopak kárá za jejich chování po celý rok.

Vánoční svátky – Štědrý den – 24. 12.

Štědrý den je bezpochyby nejoblíbenějším vánočním svátkem. Končí jím období adventu (a půstu) a pro věřící začíná oslava Narození Páně. V tento den je dodržována řada tradic, mezi nejznámější určitě patří zlaté prasátko nebo krájení jablka. Večer se celá rodina sejde u štědrovečerní večeře, tedy u tradiční hrachové polévky a kapra s bramborovým salátem. Poté se všichni přesunou k vánočnímu stromečku a rozbalují dárky.

Vánoční svátky – Boží hod vánoční -25. 12. / 1. svátek vánoční

Boží hod vánoční neboli svátek Narození Páně je prvním vánočním svátkem. Lidé v tento den hojně navštěvují kostely, nejvíce večer na půlnoční mši. U oběda se za slavnostně prostřeným stolem schází celá rodina. Naučte se správnému stolování - více v článku. Součástí takového oběda je obvykle pečená husa se zelím a knedlíky. Stejně jako na svátek sv. Štěpána je zakázáno pracovat. V některých zemích si lidé dárky nedávají o Štědrém večeru, ale až ráno na Boží hod vánoční. Dárky se rozdávají na památku daru, který lidstvo dostalo od Boha v podobě Syna božího.

Vánoční svátky – Sv. Štěpán -26. 12. / 2. svátek vánoční

Den sv. Štěpána je druhým svátkem vánočním. Sv. Štěpán byl kazatel hlásající, že Kristus byl Mesiášem předpovězeným proroky. Za tyto výroky byl ukamenován. V našich zemích je den sv. Štěpána spojen především s koledou. Na sv. Štěpána chodili koledníci s velkou zlatou hvězdou a zpívali speciální štěpánskou koledu: „Koleda, koleda, Štěpáne”. Podle tradice by se v tento den měly navštěvovat rodiny, vyměňovat si dárky a přát mnoho úspěchů a zdaru. Vánoční koledování končí na den Tří králů, který je posledním vánočním dnem.

Vánoční svátky – Silvestr – 31. 12.

Sv. Silvestr byl kněz, který přežil pronásledování křesťanů a stal se papežem. Jeho svátek začal být spojován s oslavami až v 16. století, kdy byl v křesťanských zemích zaveden gregoriánský kalendář a počátek nového roku stanoven na 1. ledna. Lidé děkovali za vše dobré v minulém roce a modlili se za dobrý rok další. V 19. století, kdy společnost s rozvojem vědy a techniky postupně bohatla, začaly být bohaté i silvestrovské oslavy. Půlnoční přípitek, kdy nesmí chybět správně vychlazené šampaňské, se jako zvyk ustálil až koncem 19. století.

Vánoční svátky – Nový rok – 1. 1.

První leden byl jako den nového roku považován až od 17. století. Předtím začínal nový rok prvním březnem. Na Nový rok se scházely celé rodiny u vepřového a čočkové nebo krupicové polévky, které měly údajně po celý rok zajistit přísun peněz. Nesměl se podávat zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Dosud uznávanou tradicí je zákaz nepříjemných prací, podle přísloví: „Jak na Nový rok, tak po celý rok”. Před Novým rokem si přátelé a známí posílají novoročenky s přáním všeho dobrého v nadcházejícím roce (vytvořte si originální přáníčka).

Vánoční svátky – Tři králové - 6. 1.

Tři králové byli mudrci považováni za první, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši. Děti převlečené za Tři krále v tento den chodí od domu k domu, zpívají koledy a na dveře či rám okna píší křídou zkratku K + M + B, což je zkratka jmen Tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar). Zkratka má domu přinést štěstí. Za svou koledu a přání všeho dobrého dostávají děti sladkou odměnu. Svátkem Tří králů končí cyklus vánočních svátků a odstrojuje se vánoční stromeček.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9995 (vitejdoma.cz/rodina#5904)


Přidat komentář