Univerzita třetího věku

První vzdělávací program pro seniory vznikl v roce 1972 ve Francii. U nás to bylo na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1986 (prvním studijním oborem zde byla Péče o člověka a jeho zdraví). V roce 1995 v ČR vznikla Asociace Universit 3. věku.

Kladné stránky univerzit třetího věku

Studium na univerzitě třetího věku umožňuje zachování a rozvíjení psychických i komunikačních aktivit, zabraňuje sociální izolaci a udržuje člověka v mentální svěžesti. Zvyšuje také kvalitu života seniorů, dává jim šanci k seberealizaci, napomáhá k duševní pohodě a zdraví.

Počátky vzniku těchto škol

První vzdělávací program pro seniory vznikl v roce 1972 ve Francii. U nás to bylo na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1986 (prvním studijním oborem zde byla Péče o člověka a jeho zdraví). V roce 1995 v ČR vznikla Asociace Universit 3. věku.

Forma vzdělávání

University třetího věku vznikají při vysokých školách. Poskytují lidem vyššího věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Forma vzdělávání zohledňuje zdravotní stav seniorů, jejich mentální úroveň i sociální postavení. Univerzity jim umožňují pohodlný přístup k učebním materiálům. Nedílnou součástí studia je závěrečné zhodnocení.

Univerzity třetího věku seniorům nabízejí

  • krátkodobé populárně naučné přednáškové cykly
  • tématické kurzy (počítačové, jazykové apod.)
  • dlouhodobé vzdělávací programy (až tříleté)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10051 (vitejdoma.cz/rodina#6360)


Přidat komentář