Umění oslovit ženu

Oslovit neznámého už se nebojíte, možná ve vás ale převládá strach z konverzace jako takové. Řešením je opět mluvit! Pokud oslovíte člověka čekajícího na vlak nebo jedoucího v dopravním prostředku, máte na konverzaci spoustu času.

Předpoklad úspěchu

 • Strach z oslovení

  Prvním předpokladem úspěchu v komunikaci je překonání strachu. Pokud se bojíte někoho oslovit, například hezkou dívku, berte záležitost jako hru ve které o nic nejde. Strach nejlépe překonáte tak, že se mu postavíte čelem, proto oslovujte lidi na ulici, v obchodě či dopravních prostředcích. Ptejte se na čas, předstírejte, že hledáte nějakou ulici, chtějte poradit. Nezapomeňte se usmívat a nakonec poděkovat. Obavy z vás postupně úplně vymizí a až se příště objeví další hezká slečna, ani nezaváháte (třeba kopii modelky a herečky jako je Jessica Alba).

 • Strach z konverzace

  Oslovit neznámého už se nebojíte, možná ve vás ale převládá strach z konverzace jako takové. Řešením je opět mluvit! Pokud oslovíte člověka čekajícího na vlak nebo jedoucího v dopravním prostředku, máte na konverzaci spoustu času. Rozpovídejte se o počasí, pochvalte hezké oblečení, mluvte cokoliv. Brzy přijdete na to, že na tom nic není a vaše sebevědomí bude stoupat vzhůru.

Pravidla komunikace

 • Nesnažte se být za každou cenu zajímavý, místo toho se o dotyčného zajímejte. Znamená to neskákat mu do řeči, poslouchat ho a ptát se.
 • Pokládejte otevřené otázky (kdy, jak, proč..).
 • Mluvte více o ostatních než o sobě a nezačínejte větu slovy „To já..”
 • Nepoužívejte zápory, které podněcují k záporné odpovědi nebo působí zakřiknutě („Já asi nejsem tvůj typ, že?”).
 • Hledejte něco společného (zájmy, koníčky) a debatujte o tom.
 • Usmívejte se.

Úsměv – znamení pozitivní konverzace

Pokud z vás vyzařuje dobrá nálada a energie, působíte na okolí velmi pozitivně, proto se nezapomínejte usmívat! Pokud budete mít ve tváři otrávený výraz, lidé s vámi budou podvědomě jednat také otráveně. Úsměv je základem úspěchu oslovení i konverzace. Opačné pohlaví se vedle usměvavého muže cítí dobře a o to přece jde.

Jak okouzlit ženu

Pokud chcete ženu zaujmout, říkejte jí to, co chce slyšet. Neznamená to lhát, ale zamyslet se nad tím, co by jí mohlo udělat radost. Zaručeně příznivě fungují lichotky.

První věta při oslovení může znít třeba takto:

 • „Ahoj, promiň, neznáme se odněkud?”
 • „Páni, tak krásnou holku jsem už dlouho neviděl.”
 • „Máte překrásný úsměv, slečno.”
 • „Slečno, nebuďte smutná. Mohl bych vás rozveselit? Třeba u skleničky vína?”

  Podle reakce dívky poznáte, zda má zájem či ne. Pokud přikývne, gratulujeme. Pokud ne, gentlemantsky z nabídky vycouvejte (jak být skutečným elegánem se dozvíte zde): „Tak se nezlobte, že jsem obtěžoval. Hezký den.”

Nezapomínejte na pravidlo úsměvu

Pokud slečna na vaše pozvání přikývla, nezapomínejte na pravidlo úsměvu. Užívejte si její přítomnosti a neberte setkání přespříliš vážně. A pak už jen mluvte a ptejte se. Dejte slečně najevo, že vás zajímá, co má ráda a pokud narazíte na společné zájmy, rozebírejte je! Nechte ji nejdříve mluvit o sobě a neskákejte do řeči. Jakmile dojde řeč na vás, vyvarujte se přílišnému vychloubání a přehánění. Pokud to přesto nedopadne dobře, nevěšte hlavu. Teď už jste o něco zkušenější a příště to určitě vyjde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10156 (vitejdoma.cz/rodina#8316)


Přidat komentář