Uchazeči o práci - Úřad práce

Úřad práce poskytuje všem občanům informace o volných pracovních místech v ČR a zemích EU, o podmínkách zaměstnání v zahraničí, o možnostech dalšího vzdělávání, o situaci na trhu práce.

Úřad práce

Uchazeč o zaměstnání je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání úřadem práce, v jehož obdvodu má bydliště. Zájemce je veden v evidenci zájemců o zaměstnání stejně jako uchazeč o zaměstnání, avšak tento úřad práce je mimo místo jeho bydliště. Nemá právo na podporu v nezaměstnanosti.

Zabezpečení rekvalifikace

Uchazečům o zaměstnání úřady práce vyplácejí podporu v nezaměstnanosti a především se snaží zajistit uchazeči vhodné zaměstnání. Umíte si správně napsat životopis? Dále mohou zabezpečit rekvalifikaci nebo poskytnout příspěvek na zřízení nového pracovního místa v rámci samostatné výdělečné činnosti.

Zájemcům o zaměstnání

Zájemcům o zaměstnání se úřady práce snaží najít vhodné zaměstnání, případně mu zajistit rekvalifikaci.

Informační služby pro všechny občany

Úřad práce poskytuje všem občanům informace o volných pracovních místech v ČR a zemích EU, o podmínkách zaměstnání v zahraničí, o možnostech dalšího vzdělávání, o situaci na trhu práce. Dále poskytuje poradenství ve volbě povolání, rekvalifikace, vhodného zaměstnání, poradenství pro osoby se zdravotním postižením apod.

Zvláštní poradenství pro zdravotně postižené

Osobám se zdravotním postižením úřady práce poskytují zvláštní poradenství a služby zaměřené na získání vhodného zaměstnání.

Vyhledává uchazeče na volná pracovní místa

Zaměstnavatelům úřad práce poskytuje poradenské a informační služby, vyhledává uchazeče na volná pracovní místa, poskytuje příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a poradenství v problematice zaměstnávání těchto osob, vydává povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí na volná pracovní místa, může poskytnout také příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, příspěvek na společensky účelná pracovní místa, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a mnoho dalších.

Pomoc pro cizince

Cizincům udělují úřady práce povolení k zaměstnání v České republice. Cizincem je pro úřad práce osoba, která není občanem České republiky, Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10035 (vitejdoma.cz/rodina#6194)


Přidat komentář