Tykání vs. vykání

Mladší může požádat staršího, aby mu tykal a sám zůstane u vykání. Tykání by nemělo být projevem nadřazenosti či převahy, jedná se o vzájemnou dohodu obou stran. Nemělo by to být automatické, vždy je třeba dotyčného požádat.

Základní pravidla tykání

Nabídka tykání je výrazem přátelství a sympatií. Potykání provází stisk ruky nebo polibek. Společensky nevhodné je si s někým potykat a při příštím setkání mu vykat.

Tykání nabízí

  • společensky významnější osoba
  • žena muži
  • starší mladšímu
  • nadřízený podřízenému

    Mladší může požádat staršího, aby mu tykal a sám zůstane u vykání. Tykání by nemělo být projevem nadřazenosti či převahy, jedná se o vzájemnou dohodu obou stran. Nemělo by to být automatické, vždy je třeba dotyčného požádat. Dotyčný však má právo tykání odmítnout.

Pracoviště - Tykání vs. vykání

Je pouze na samotné firmě, zda si její členové vykají nebo tykají. V některých profesích se netyká vůbec, v některých je tykání naprosto přirozené. Někteří nadřízení muži ženám tykají, zatímco ony jim vykají, což není ideální. Nadřízený však může své podřízené oslovovat křestním jménem, ale přitom jim vykat.

S tykáním na pracovišti počkejte, dokud vám ostatní nedají najevo, jak to u nich chodí. Pokud si všichni tykají, ale vám nikdo tykání nenabídne, po několika týdnech můžete kolegům tykání navrhnout sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9999 (vitejdoma.cz/rodina#5938)


Diskuze a zkušenosti

Martin | 24.08.2013 15:04
Tykání vs. vykání Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Jsem členem organizace zabývající se kulturním zařízením, kde si všichni tykáme. Nedávno přivedl kamarát do naší organizace novou členku. Paní o 15 roků starší, která mi podala ruku a řekla - já jsem Hana. Mám to brát jako tykání nebo představení se. Děkuji za cennou odpověď.


Přidat komentář