Tradice a zvyky - židovský svátek chanuka

Chanuku slaví židé po celém světě. Od západu slunce až do půnoci se nepracuje, ale zpívá a hraje a v chanukových svícnech hoří světla. Nejznámější tradicí je zapalování osmiramenného svícnu, tzv. chanukie.

Židovský svátek - Chanuka

Chanuka je osmidenní židovský svátek označovaný také jako svátek světel. Svátek připomíná znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu po vítězném povstání Judy Makabejského proti Antiochovi IV., který chrám znesvětil, když zde postavil modlu. K posvěcení chrámu bylo tehdy zapotřebí rituálně čistého olivového oleje, kterého Židé měli jen na jeden den. Olej však vydržel dní osm (proto má dnes chanukový svícen osm svící). Rok poté vyhlásili rabíni osmidenní svátek chanuka, oslavu vítězství nad náboženskou perzekucí.

Tradice a zvyky

Slovo Chanuka znamená vysvěcení. Zázrak s olejem připomíná jídlo s vysokým obsahem oleje: bramboráky a koblihy.

Průběh oslavy

Chanuku slaví židé po celém světě. Od západu slunce až do půnoci se nepracuje, ale zpívá a hraje a v chanukových svícnech hoří světla. Nejznámější tradicí je zapalování osmiramenného svícnu, tzv. chanukie. Každý den se zapaluje jedná svíce, osmý den se zapálí poslední. Děti na chanuku dostávají malé dárky a baví se roztáčením dreidlu, což je čtyřboká káča s nápisy označující větu „Nes gadol haya sham” (Velký zázrak stal se tam).

Doba oslavy

Chanuka se slaví zhruba v období křesťanských Vánoc. Termín Chanuky je pohyblivý.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9985 (vitejdoma.cz/rodina#5794)


Přidat komentář