Toužíte zveřejnit své názory

Na druhou stranu ovšem platí, že blog je jen váš. Je to váš deníček a vaše možnost svobodného vyjádření. Nikdo vás nemůže nutit používat nějaká zavedená pravidla, jak velké nadpisy používat, kdy užívat tučné písmo či jakou barvou je nejvhodnější psát.

Toužíte zveřejnit své názory - založte si blog

Blogy mají již ze své podstaty umožnit běžnému uživateli bez větších znalostí internetových technologií publikovat své příspěvky. Není vyžadována žádná úroveň vstupních znalostí kromě základní práce s počítačem a prohlížečem webových stránek.

Co je nutné umět?

Psaní blogu má stejná pravidla jako při psaní v běžném textovém editoru. Čtenář (a možná budoucí autor blogu) by tak měl mít základní přehled o editaci textu na počítači a mít osvojené alespoň ty nejzákladnější návyky.

Co máte na srdci, můžete si napsat

Na druhou stranu ovšem platí, že blog je jen váš. Je to váš deníček a vaše možnost svobodného vyjádření. Nikdo vás nemůže nutit používat nějaká zavedená pravidla, jak velké nadpisy používat, kdy užívat tučné písmo či jakou barvou je nejvhodnější psát. Můžete si tak psát jak chcete a jistá forma osobitého způsobu vyjádření a grafického znázornění je u této formy publikování skoro očekávaná a chyby jsou tolerovány a přehlíženy, na rozdíl od „oficiálních” zpravodajských médií, kde se klade důraz na formální a stylistickou správnost. Rozhodně se tak nemusíte bát, že nebudete umět psát blog. I když forma je samozřejmě také důležitá, mnohem důležitější je obsah a pokud si myslíte, že máte čtenářům co říci a nebo si chcete psát jen tak pro sebe, neváhejte a pusťte se do toho.

Blog=deník

Slovo blog či weblog je složeninou výrazů web a log (anglický výraz pro deník). Jedná se o osobní webové stránky, na kterých uživatelé publikují své příspěvky ve formě článků. Blog může být zaměřen na konkrétní téma, například autorův koníček, ale autoři mohou popisovat a reagovat na libovolné události každodenního života. Téma a forma záleží čistě na vás.

V počátcích byly blogy jen statické stránky, jejichž aktualizace byla obtížnější a kladla na autory větší nároky. Časem se začalo používat publikačních systémů, které umožňují provozovat blog i nezkušenému uživateli a psaní příspěvků je stejné jako úprava textu v textovém editoru. Existuje řada blogovacích systémů a stejně jako jsou mezi uživateli oblíbené freemailové služby, velmi rychle vzniklo i mnoho serverů, které umožňují uživatelům zdarma vytvořit a provozovat svůj blog. Jedinou podmínkou je tak přístup k Internetu.

Existují nepsaná pravidla na internetu

Zkušení uživatelé Internetu jistě již narazili na slůvko netiketa. Je to elegantní složenina z výrazů net (v tomto významu počítačová síť) a etiquette (etiketa). Je to určitý soubor pravidel či doporučení pro slušné chování v prostředí počítačové sítě. Autor blogu by se jimi měl alespoň částečně řídit, neboť jeho příspěvky jsou veřejné.

Inkognito či nikoliv

Blog nemá sloužit k vyřizování osobních sporů, není to nástěnka, kam autor vykřičí své nadávky na okolní svět. Nezapomínejte, že prostředí Internetu není zdaleka tak anonymní, jak se může na první pohled laikovi zdát. I když jste ve svém blogu obvykle skryti za nějakou přezdívku, nedává vám to automaticky možnost beztrestně urážet a napadat okolí. Vždy pište tak, jako by pod příspěvkem bylo vaše skutečné jméno.

Stále se "upgradejdujte"

U blogu platí stejné pravidlo jako u webových stránek - je velmi důležitá pravidelná aktualizace. Frekvenci nových příspěvků pochopitelně určujete sami, ale pokud budete psát nepravidelně a jen několikrát do roka, raději ani blog nezakládejte. Pište jen tehdy, pokud máte co sdělit a ne za každou cenu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10120 (vitejdoma.cz/rodina#7837)


Přidat komentář