Těhotenství a práce

ěkteré těhotné ženy si myslí, že zvládnou v práci úplně všechno. Některé se také obávají toho, že když svému zaměstnavateli oznámí těhotenství, mohou ztratit finančně výhodné pozice nebo budou muset přejít jinam.

Oznámit to zaměstnavateli?

Některé těhotné ženy si myslí, že zvládnou v práci úplně všechno. Některé se také obávají toho, že když svému zaměstnavateli oznámí těhotenství, mohou ztratit finančně výhodné pozice nebo budou muset přejít jinam. Zajímá vás mateřská dovolená? I takové zaměstnání, kde žena sedí několik hodin u počítače však může být rizikové – žena má málo pohybu, nedodržuje pravidelné stravování apod.

Pracovat jen bezpečně

Bezpečnou a rizikovou práci nelze od sebe tak přísně oddělit, protože do obou skupin můžeme zařadit velké množství profesí. Za bezpečnou můžeme považovat práci, kterou těhotná žena zvládne bez zvýšených fyzických nebo psychických problémů a která neohrožuje zdraví její ani miminka. V těhotenství pracovat lze, pracovní neschopnost se uděluje jen ze zdravotních důvodů.

Nevhodná povolání

 • Nevhodné jsou těžké práce, při kterých žena zvedá těžká břemena (práce ve výrobě, kuchařky, zdravotnický personál…) nebo se jinak výrazně fyzicky namáhá při dlouhém stání po celou směnu nebo prací v noci.
 • Mezi nevhodná povolání patří také práce v provozu s chemickými látkami, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu (např. práce s barvami, ředidly, ale také dlouhodobý pobyt v zakouřených místnostech…).
 • Dlouhodobé stání vede ke vzniku křečových žil (slyšeli jste o léčbě laserem?) a při celodenním sezení se zvyšuje riziko trombózy dolních končetin.
 • Rovněž práce ve dvousměnném provozu není vhodná, žena by neměla pracovat v nočních hodinách.
 • Žena, která některou z uvedených prací vykonává, má nárok na přeřazení na jiný typ práce za stejných finančních podmínek.

Fyzická a psychická práce

Těhotenství nemusí zkomplikovat jen fyzicky náročná práce, ale také práce, která psychicky vyčerpává (např. učitelky). Zvýšená psychická zátěž se netýká jen žen ve vedoucích pozicích, ale každé práce, která vyvolává psychický stres. Vaše tělo může ve stresových okamžicích vyplavovat stresové hormony, což může mít z následek zvýšenou únavu, dráždivost, nespavost apod. Psychická pohoda je v těhotenství velmi důležitá. Smíchem ke zdraví...

Pracujte podle svých možností

Základním předpokladem zdravého vývoje miminka je dostatek odpočinku a relaxace. Těhotenství je samo o sobě stavem, který může vyčerpávat a unavit. Mějte však na paměti, že práci by měla být konána s mírou – s přihlédnutím k vašemu momentálnímu zdravotnímu stavu a možnostem.

Co nařizuje zaměstnavatelům zákon

 • Pokud těhotná žena koná rizikovou a náročnou práci, je zaměstnavatel povinen převést ji na jinou práci, která je pro ni vhodná a při níž bude dosahovat stejného výdělku jako v dosavadní práci.
 • Zaměstnavatel je povinen převést ženu na takovou práci, která odpovídá jejím schopnostem a možnostem.
 • Je rovněž povinen vyhovět žádosti o zařazení na denní práci, jestliže pracuje v noci.
 • Zaměstnavatel nesmí těhotnou ženu zaměstnávat prací přesčas.
 • Zaměstnavatel je povinen seznámit těhotné ženy s riziky v zaměstnání, které by mohly mít dopad na její těhotenství a učinit všechna opatření, které vedou ke snížení duševní a tělesné námahy.
 • Zaměstnavatel je povinen zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10032 (vitejdoma.cz/rodina#6167)


Přidat komentář