Teambuilding

Teambuilding neboli budování týmu vychází z předpokladu, že každý má ve skupině své nepostradatelné místo, které tvoří mozaiku celého týmu.Zapojením všech členů týmu s rozdílnými schopnostmi do konstruktivního řešení problémů a situací.

Teambuilding

Každý tým, a to nejen pracovní, se neustále vyvíjí. V každé pracovní činnosti, v každém pracovním prostředí jsou důležité vzájemné vztahy, které umožňují řešit efektivně problémy a situace. Jen ve funkčním týmu mohou vznikat nové nápady, kde každý jedinec tvoří součást celku. Teamnbuilding zahrnuje několik typů zážitkových a vzdělávacích programů, které jsou vytvořeny specialisty přímo „na těla” dané skupiny. Pak už jen můžete narazit na vlastní nedostatky či nedostatky skupiny. Nebo si snad myslíte, že jste dokonalý tým?

Budování týmu

Teambuilding neboli budování týmu vychází z předpokladu, že každý má ve skupině své nepostradatelné místo, které tvoří mozaiku celého týmu. Zapojením všech členů týmu s rozdílnými schopnostmi do konstruktivního řešení problémů a situací, vytváří větší potenciál, než by jeho účastníci měli každý sám o sobě. I když jste v týmu nepostradatelný, nepřehánějte to s prací přesčas...

Vytvoření nového týmu

 • Teambuilding zahrnuje několik odlišně koncipovaných programů, které jsou vytvořeny přímo na míru danému kolektivu.
 • Některé programy se hodí pro nové kolektivy, kde si teprve každý buduje své místo a postavení. Mohou být zaměřeny na celkové „vyladění” skupiny a vzájemné poznávání se a stmelování.
 • Dále mohou být koncipovány programy pro zaběhlý tým, kde spolupracovníci řeší standardní situace v nestandardních situacích, rozlišuje se soutěživost a vzájemná podpora, rozvíjí se tvořivost, řeší se krizové situace a problémy. Jen tak lze poznat, jak funguje rozložení jednotlivých sil ve skupině – tj. vedení a ostatních pracovníků.
 • Dále mohou být programy zaměřeny na silné emocionální zážitky, které prohlubují skupinové vnímání a podporují loajalitu všech členů skupiny.

Zpevnění mezilidských vztahů

 • Teambuilding otevírá nové možnosti skupiny – skupinu může stmelit, posílit, vyprofilovat.
 • Programy odhalují schopnosti vzájemné komunikace, hledání společných cest k řešení, loajalitu.
 • Jednotlivec může zjistit své přednosti i nedostatky v týmu. Někteří dávají do popředí příliš své ego a neohlíží se na potřeby skupiny, jiní se raději podřídí.
 • Ve skupinovém zážitku se rozvíjí tvůrčí schopnosti, podporují se brainstormingové procesy.
 • Při budování týmů se klade důraz na vyváženost manažerských a mezilidských procesů.
 • Prostřednictvím nejrůznějších situací se člověk učí vzájemné spolupráci – tedy jak efektivně bojovat „na stejné lodi” a jak se správně prosazovat.
 • Rozvoj týmu jde ruku v ruce s rozvojem jednotlivých osobností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10159 (vitejdoma.cz/rodina#8335)


Přidat komentář