Svátek a tradice - Dušičky

Dušičky pochází z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé.

Vznik a historie dušiček

Lidé znají tento svátek pod pojmem dušičky. Tak, jak se slaví dnes, jsou údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek dušiček je však mnohem starší.

Dlouhodobá tradice již od keltských předků

Dušičky pochází z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a prochází fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice. Vytvořit si můžete, podle americké tradice, i dekorace z dýní.

Oslavy po celém světě

Dušičky se dnes slaví v celém křesťanském světě a přeneseně i v USA, kde je svátek znám jako All Hallow´s Day neboli Halloween.

Vzpomínka na zesnulé

  1. listopadu lidé navštěvují hřbitovy, aby zavzpomínali na své pozůstalé. Na hroby pokládají věnce a květiny (vyberte květiny vhodné k osázení hrobů) a zapalují svíčky. Den je vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi.

Úcta ke zesnulým

Lidé uctívali své předky odedávna. Při stěhování si dokonce vozili sebou pozůstatky svých předků a komunikovali s nimi. Někteří lidé udávají i dnes, že mohou komunikovat s mrtvými. Často se je pozůstalí snaží prostřednictvím snu varovat před nebezpečím. Pokud se pak předvídaná událost opravdu stane, začne nám hlavou vrtat otázka: opravdu nad námi naší předkové bdí a drží ochrannou ruku? Skeptikové odpoví jasné ne. Ale co vy? Máte zkušenost, díky které s odpovědí váháte?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10018 (vitejdoma.cz/rodina#6047)


Přidat komentář