Stoupající neplodnost

V Česku se ročně provádí podle dostupných údajů zhruba 900 cyklů mimotělního oplodnění na jeden milion obyvatel. To je srovnatelný počet s Nizozemskem či Francií, ale jen polovina ve srovnání se skandinávskými zeměmi.

Stoupající křivka

V současnosti se v České republice narodí více než tři procenta dětí díky mimotělnímu oplodnění.

V Česku se ročně provádí podle dostupných údajů zhruba 900 cyklů mimotělního oplodnění na jeden milion obyvatel. To je srovnatelný počet s Nizozemskem či Francií, ale jen polovina ve srovnání se skandinávskými zeměmi.

Neplodnost?

Kdy je nejlepší doba k početí ? Je obecně známo, že největší šance na otěhotnění je ve fázi ovulace menstruačního cyklu. Máte-li pravidelnou menstruaci, nebude pro vás problém si dny početí správně vypočítat.

Pokusy o otěhotnění 

Počet neplodných párů je v současnosti mírně nad 15 procent. Roste však počet neplodných mužů. Příčiny neplodnosti páru jsou z poloviny na straně ženy a z poloviny na straně muže.

  • při prvním pokusu o mimotělní oplodnění otěhotní kolem 30% žen
  • většina žen může však otěhotnět až po třetím pokusu mimotělního oplodnění
  • v České republice je 24 center asistované reprodukce
  • zákon předpokládá vznik centrálního registru asistované reprodukce od ledna 2007

Ovlivňující faktory

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující ženskou neplodnost patří:

  • Věk - v současné době ženy odkládají první těhotenství na věk kolem čtyřicítky. Optimum plodnosti však spadá do období mezi 20. a 30. rokem, pak se naděje na otěhotnění snižuje. Po 35. roce dokonce prudce klesá.
  • Výrazné odchylky od průměrné hmotnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10059 (vitejdoma.cz/rodina#6474)


Přidat komentář