Sebedůvěra

Nejlepší způsob je začít pohlížet na sebe objektivně (zde naleznete triky, jak si zvýšit sebevědomí). Popřemýšlejte o tom, v čem jsou vaše přednosti. Tohle hodnocení je jen pro vás, takže nemusíte být zbytečně skromní.

Začněte si věřit

Každý z nás se občas objeví v situacích, kdy by si přál více sebedůvěry. Možná si tak docela nejsou sami sebou jistí ani lidé, o kterých si myslíme, že překypují energií. Máme-li nedostatek sebedůvěry, pochybujeme o svých schopnostech.

Jak na ni pracovat

Nejlepší způsob je začít pohlížet na sebe objektivně (zde naleznete triky, jak si zvýšit sebevědomí). Popřemýšlejte o tom, v čem jsou vaše přednosti. Tohle hodnocení je jen pro vás, takže nemusíte být zbytečně skromní. Představte si např. jaké schopnosti a dovednosti byste uvedli do životopisu.

Vytvořte si ji

Sebedůvěru nezískáte přes noc, musíte ji budovat pomalu, krok za krokem. Sebedůvěra není stálá a neměnná. Občas nastanou u každého situace, kdy se neprosazuje tak, jak by si představoval. V dnešní době se staví do popředí soutěživost. Ta dokáže ve člověku mobilizovat síly k lepšímu výkonu. Lidé poznají nejisté chování, a proto se od vás raději odtáhnou, než aby vám pomohli. Sebedůvěru lze však postupně posilovat. Zaměřte se na asertivní chování - více informací, kliknete-li sem).

Sebedůvěra a sebekritika

Sebekritika boří naši sebedůvěru. Vyzvedáváte-li neustále své nedostatky, přitahujete k nim pozornost druhých. Pochybujete-li o sobě, neventilujte to před druhými lidmi, třeba si ničeho nevšimli. Snažte se umět přijmout kompliment.

Přestaňte si stěžovat

Stěžováním si problémy nezmizí – naopak, je to negativní způsob jejich řešení. Začněte plánovat aktivní způsob, jak budete přistupovat k řešení problémů. Před problém se snažte postavit čelem a neodkládejte ho.

Relaxace

Pomocí relaxace zkoncentrujete svou mysl a začnete o daných situacích přemýšlet racionálně. Zkuste si denně vyhradit několik klidných chvil, při kterých budete relaxovat tak dlouho, až zmizí všechno napětí ve vašich svalech.

Motivace

Motivovaný člověk je hnán dopředu silou, která mu umožňuje, aby na sobě neustále pracoval. Vaše štěstí či jistota nezávisí na druhých. Je snadné obvinit kolegy a nepomyslet na své chyby.

Pozitivní myšlení

Trpíme-li nedostatkem sebedůvěry, snadno si pro každou potenciálně ohrožující situaci vymýšlíme ty nejhorší scénáře. Tak ovšem k dané situaci či člověku přistupujeme s negativním zaměřením. Očekáváme-li to nejhorší, pak se pravděpodobně to nejhorší také stane. Zkuste si říkat vždy pozitivní tvrzení.  Třeba i při kontaktování nových obchodních partnerů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10042 (vitejdoma.cz/rodina#6284)


Přidat komentář