Sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik

Flegmatik dokáže za všech okolností zachovat klid. Někdy se může zdát, že nemá vlastní názor, ale spíše je to tak, že nepovažuje za důležité jej vyslovovat. Je realista, materialista, rozumově založený, ale často také pomalý, lhostejný, usedlý.

Typy osobnosti

Podle toho, které vlastnosti vás nejvíce nevystihují, si můžete určit typ své osobnosti. Protože ale nikdo není jen černý nebo bílý, může na vás sedět více vlastnosti z více skupin. Můžete být např. kombinací melancholika a flegmatika.Pak se zaměřte na ty, které převažují.

Typy osobnosti - Flegmatik

 • Flegmatik - základní vlastnosti

  pasivní, pečlivý, rozvážný, mírumilovný, ovládá se, spolehlivý, klidný

 • Flegmatik - charakteristika

  Flegmatik dokáže za všech okolností zachovat klid. Někdy se může zdát, že nemá vlastní názor, ale spíše je to tak, že nepovažuje za důležité jej vyslovovat. Je realista, materialista, rozumově založený, ale často také pomalý, lhostejný, usedlý.

 • Flegmatik - ideální povolání

  Protože si flegmatik vždy dokáže zachovat chladnou hlavu, dobře se uplatní jako vedoucí, učitel a v jakékoliv práci v kolektivu.

   

  Flegmatikův živel: voda

  Flegmatikovo motto: Dejte mi pokoj!

Typy osobnosti - Melancholik

 • Melancholik - základní vlastnosti

  uzavřený, přemítavý, vážný, zdrženlivý, náladový, úzkostlivý, pesimistický, reservovaný

 • Melancholik - charakteristika

  Melancholik o všem příliš přemýšlí. Díky tomu ale dokáže naslouchat lidem a pochopit jejich problémy. Je vrbou, které se můžete kdykoliv svěřit. Protože má pochybnosti o sobě samém a nevěří, že by se mu mohlo něco podařit, občas trpí depresemi a únavou.

 • Melancholik a ideální povolání

  Melancholici jsou díky své vnímavosti skvělí psychologové a umělci. Nehodí se na vedoucí pozice.

   

  Melancholikův živel: země

  Melancholikovo motto: Litujte mě!

Typy osobnosti - Sangvinik

 • Sangvinik - základní vlastnosti

  společenský, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý

 • Sangvinik - charakteristika

  Sangvinik kolem sebe neustále šíří pozitivní energii a číší upřímnou radostí ze života. Jsou oblíbení v kolektivu, ale nedokáží udržet tajemství ani se vžít do problémů jiných lidí. Jeho zápornou stránkou je náladovost a nespolehlivost.

 • Sangvinik a ideální povolání

  Uplatní se všude, kde je třeba dynamiky a organizačních schopností.

   

  Sangvinikův živel: vzduch

  Sangvinikovo motto: Obdivujte mě!

Typy osobnosti - Cholerik

 • Cholerik - základní vlastnosti

  aktivní, impulsivní, neklidný, nedůtklivý, agresivní, vznětlivý, měnící postoje

 • Cholerik - charakteristika

  Cholerik je energický až horkokrevný a vznětlivý jedinec. Náladovost a výbušnost je u nich na denním pořádku. Svým nadšením však dokáží strhnout ostatní.

 • Cholerik - ideální povolání

  Před cholerikem má každý respekt, proto se hodí na vedoucí pozice. Aby se ale nestali šéfy tyrany, musí se naučit ovládat.

   

  Cholerikův živel: oheň

  Cholerikovo motto:Bojte se mě!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10067 (vitejdoma.cz/rodina#6589)


Přidat komentář