Rozvod - a co na to děti?

Každý rozvod je individuální a je vyvolán odlišnými příčinami. Některé rozvody mají svá opodstatnění, jiné jsou zbytečné. Pokud je manželství hluboce zasaženo patologickým chováním jednoho z partnerů, pak bude (pro děti) méně traumatizující rozvod.

Rozhodnutí nezvratného konce

Každý rodič si přeje pro své děti jen to nejlepší. Téměř každý si instinktivně uvědomuje, že život v rodině je pro děti ten nejlepší z možných. Jakmile ale přijde definitivní rozhodnutí nezvratného konce, vytahují se na povrch nesmyslná zdůvodnění. Bude pro dítě opravdu lepší vyrůstat jen s jedním z rodičů?

Nejsou jiná východiska

Každý rozvod je individuální a je vyvolán odlišnými příčinami. Některé rozvody mají svá opodstatnění, jiné jsou zbytečné. Pokud je manželství hluboce zasaženo patologickým chováním jednoho z partnerů, pak bude (pro děti) méně traumatizující rozvod. Manželky alkoholiků, chorobných žárlivců, oběti domácího násilí by jistě mohly vyprávět! Dítě taky trpí, pokud příčinou rozvodu jsou důvody jen okrajové a problémy při troše dobré vůle řešitelné.

Manželské poradny

Návštěvy odborníků, nejlépe z manželských poraden mohou mírně narušený vztah zocelit. V manželské poradně můžete společně řešit cesty ke slušnému rozchodu a funkčnímu uspořádání vztahů po rozvodu.

Jak to vysvětlit dětem?

Pokud dospějeme k nezvratnému rozhodnutí konce manželství, pak budeme jistě řešit problém, jak to dítěti (nebo dětem) sdělit. Děti samy nejsou tak naivní, aby si předem nepovšimly nějakých problémů a tíživé atmosféry. Podle věku dětí by pak měla být celá situace vysvětlena. Nejlepší je, pokud zasvěcení pochází od obou rodičů. Od počátků by mělo být zřejmé, že za nic nemohou a zároveň není v jejich silách něco zvrátit. Při vysvětlování není nutné zacházet do zbytečných podrobností. Bohatě postačí vysvětlení, že již delší dobu k vzájemným nedorozuměním, které se nepodaří změnit.

Čím méně změn, tím lépe pro děti

Děti musí cítit i nadále lásku obou rodičů. Dále by měly být seznámeni s dopady chystaných změn. Týká se to především toho, kde a s kým budou žít, jak se budou stýkat s druhým z rodičů apod. Chyťte střídavou péči o děti za správný konec. Pokud bude pro děti méně dalších změn, tím lépe. Podle možností by měly děti nadále docházet do stejné školy, neměnit kamarády, věnovat se dosavadním koníčkům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10021 (vitejdoma.cz/rodina#6056)


Přidat komentář