Rozmanité kurzy pro těhotné ženy

V těhotenství prožívá žena řadu změn, a to nejen tělesných, ale i duševních. Období těhotenství je obdobím nejen očekávání, ale také zvýšené tělesné a duševní zátěže.....

Kurzy pro těhotné

V těhotenství prožívá žena řadu změn, a to nejen tělesných, ale i duševních. Období těhotenství je obdobím nejen očekávání, ale také zvýšené tělesné a duševní zátěže. Aktivní těhotná žena může absolvováním kurzů lépe čelit všem problémům spojených s těhotenstvím a být klidná, protože bude informovaná o všem, co ji čeká. Během těhotenství se tak může lépe cítit a získat jistotu, že vše proběhne tak, jak má.

Těhotné ženy

 • Těhotná žena může navštěvovat kurzy během celého období těhotenství.
 • Pokud si žena přeje cvičit během celého těhotenství, může volit kurzy cvičení pro nastávající maminky nebo jiné sportovní aktivity konané pro těhotné ženy.
 • Některé kurzy či přípravy volí do popředí především informovanost o průběhu těhotenství, porodu a péči o novorozence.
 • Jiné kurzy pro těhotné ženy jsou koncipovány jak se zaměřením na pohybovou stránku, tak na potřebné informace.
 • Jednotlivé lekce se snaží odrážet aktuální potřeby ženy.
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR dokonce přispívá těhotným ženám na odborně vedený kurz.

Dac Hobit Studio - Plzeň - kurzy pro těhotné ženy

Chcete využít kurzy pro těhotné ženy? Obraťte se na středisko Dac Hobit, který se nachází v Plzni a který Vám může nabídnout kurzy pro těhotné.

Společnost se zabývá organizováním sportovních aktivit pro rodiče s dětmi ve věku od 2 měsíců do 10 let. Specializují se na plavání kojenců a batolat. Vlastníme bazén o velikosti 4 x 6 m , s výškou hladiny 110 cm, o teplotě vody 30 °C. Všechny instruktorky, které se v dac Hobitu nachází jsou vyškolené a můžete se na ně v jakýchkoliv ohledech spolehnout.

Věříme, že budete s nabídkou služeb Dac Hobit studia jistě spokojeni a rádi se zde se svými ratolestmi budete vracet.

Kurzy a cvičení

 • Každá žena prožívá těhotenství individuálně, ale zpravidla jí nic nebrání vtom, aby se věnovala pohybovým aktivitám.
 • Každé cvičení by však měl schválit lékař (gynekolog).
 • Cvičení pro těhotné ženy je možné navštěvovat po celou dobu těhotenství, přičemž každé období se bude zaměřovat na jiné cviky. Porodní asistentka či fyzioterapeutka pak podle toho volí cviky.
 • Vhodně zvolené cvičení udržuje ženu v dobré kondici, předchází problémům s bolavými zády, otokům nohou, udržuje správné držení těla, posiluje svaly pánevního dna a břišní stěny a učí správně dýchat.
 • Cvičení může probíhat bez pomůcek, ale také na míčích – gymballech, s overbally, s elastickými gumami apod.
 • Těhotné ženy mohou volit také mezi kurzy zaměřenými na danou sportovní aktivitu (plavání, břišní tance, gravidjóga, pilates).

Plavání

Některé lekce plavání a cvičení mohou probíhat v bazénu se slanou vodou. Plavání uvolňuje páteř a nezatěžuje klouby, svaly a šlachy. Žena se naučí správně dýchat a relaxovat. Balanční cvičení pak využívá odporu vody. Samozřejmostí by měla být dostatečně teplá voda a odborný dohled porodní asistentky.

Břišní tance

Břišní tanec bývá také nazýván „tancem rodiček”. Posiluje pánevní a břišní oblast, uvolňuje páteř a zádové svaly, zvyšuje pohyblivost a pružnost svalstva celého těla a usnadňuje pozdější porod. Kromě toho také rytmus tance výrazně posiluje pouto mezi matkou a dítětem. Břišní tance jsou vhodné pro nastávající maminku v kterémkoliv týdnu těhotenství.

Jóga

Gravidjóga může těhotné ženy naučit správně dýchat, relaxovat a tím podpořit celkovou psychickou pohodu a fyzickou kondici. Jóga pro těhotné napomáhá zvládat hormonální změny a předchází mnohým zdravotním problémům v těhotenství.

Předporodní přípravy na porod

Do posledních měsíců těhotenství bývají často orientovány kurzy, které připravují těhotnou ženu na porod. Tyto předporodní kurzy mohou být vedeny samostatně nebo jsou součástí kombinovaných cvičebních lekcí. Jednotlivé lekce se snaží těhotnou ženu připravit na průběh těhotenství, porod a následnou péči o novorozeně. Nezapomíná se také na přípravu partnera na porod (učí se např. jak zmírnit porodní bolesti pomocí masáže). Těhotná žena dostává praktické informace o všem, co ji zajímá.

Psychoprofylaxe zahrnuje:

 • průběh těhotenství (péče o sebe, životospráva)
 • časté obtíže a možné komplikace během těhotenství
 • role partnera u porodu
 • výběr porodnice (seznámení s porodním sálem)
 • příprava na porod (a jednotlivé porodní doby)
 • nácvik správného dýchání, polohování a relaxace
 • průběh porodu
 • tišení porodních bolestí přirozeným způsobem a pomocí léčiv (epidurální anestezie)
 • péče o novorozence
 • šestinedělí
 • kojení

Kdy navštěvovat kurzy

Cvičení pro nastávající maminky je možné navštěvovat po celou dobu těhotenství nebo začít kdykoliv v průběhu. Předporodní kurzy a přípravy jsou většinou posunuty do pokročilejšího těhotenství, ale některé probíhají během celého těhotenství (např. spolu s cvičením). Kurzy mají různé trvání, ale měly by mít 6 až 10 lekcí, aby pokryly všechna klíčová témata. Je možné si vybrat také jednu lekci zaměřenou na dané téma nebo využít informativní schůzky v porodnici.

Jak na kurzy

 • Kurzy pro těhotné ženy doporučuje gynekolog či porodní asistentka.
 • Konají se obvykle v mateřských centrech nebo porodnicích.
 • Kurzy pro těhotné ženy vedou porodní asistenti, fyzioterapeuti, psychoterapeuti nebo psychologové, což se může odrážet ve stylu vedení kurzu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9982 (vitejdoma.cz/rodina#5741)


Přidat komentář