Rodina a vztahy

Ženy mají vztah k matce obvykle jednodušší, ale pokud si nerozumí a nedostává se jim od ní patřičné lásky a pozornosti, mohou o to více lpět na svém partnerovi a snažit se dokázat, že ony dobrými matkami být dokáží.

Důležité je rodinné pouto a harmonie

Děti, které zažily harmonické dětství plné lásky, bezpečí a pochopení, mají velkou výhodu. Vyrůstají v sebevědomé osobnosti. Dokáží navázat zdravé vztahy a vcítit se do potřeb druhých. Děti, kterým se rodičovské lásky příliš nedostávalo, mají vstup do života těžší. V dospělosti se cítí nejisté, osamělé a chybí jim sebevědomí.

Vztah mezi matkou a synem

Vztahy mezi matkou a synem jsou velmi křehké a pokud je náklonnost na jedné straně nevyvážená, mohou se zvrtnout až v nenávist. Muž, který touží po lásce své matky, které se mu ale stále nedostává, se může stát agresivním, neboť čím méně se naplňuje naše touha po rodičovské lásce, tím silněji to ovlivňuje naši duši i vztah k lidem vůbec. Často se pak stává, že svou matku milujeme a současně nenávidíme, za to, že láska není opětována. Muži, které matka zase miluje přespříliš, jsou k ní často natolik upoutáni, že se skutečně nedokáží zamilovat do jiné ženy.

Vztah mezi dcerou a matkou

Ženy mají vztah k matce obvykle jednodušší, ale pokud si nerozumí a nedostává se jim od ní patřičné lásky a pozornosti, mohou o to více lpět na svém partnerovi a snažit se dokázat, že ony dobrými matkami být dokáží. Může ovšem nastat i opačná situace, kdy žena nevědomky opakuje matčino chování.

Velký vliv rodičů na budoucí vývoj dětí

Nejen vztah mezi vámi a vašimi rodiči, ale také velmi křehké vztahy mezi rodiči samotnými ovlivňuje náš život. Manželství rodičů totiž dětem poskytuje vzor partnerské komunikace. Rozvod, který proběhl v klidu, vás učí řešit konflikty bez zbytečných výlevů emocí a intrik. Rozvod doprovázený křikem a slzami z vás může udělat podobně ohnivou osobnost nebo naopak získáte z hádek takový strach, že se budete všemožně vyhýbat konfliktům. Klidně se necháte ponižovat, jen aby jste se vyhnula hádce. Snadno se tak můžete stát obětním beránkem svého partnera.

Rozvod rodičů je rána pro každé dítě, ovšem pokud jste zažívali dny plné hádek nebo i násilí, oddělení matky od otce pro vás bude spíše vysvobozením.

Co může způsobit rozvod dětem

Pokud se rodiče rozvedli když jste byla v předškolním či ještě mladším věku, v podstatě ani nevíte, jaké to je, když jsou máma a táta spolu. Rozvod vás nemusí ovlivnit nikterak negativně. V dospělosti nebudete mít potřebu vdát se, ne však proto, že byste vážný vztah odmítala, ale zkrátka jen nebudete slepě následovat konvence. Na rozdíl od ostatních žen se nebudete bát ve vztahu riskovat.

Pokud se vaši rodiče rozešli v době, kdy jste již byla schopna chápat, co se děje a zůstala jste s matkou, pravděpodobně jste se musela naučit starat o domácnost dříve než ostatní děvčata. Situace vás naučila být zodpovědnou a dospět o něco dříve. V dospělosti vám připadá normální starat se o domácnost a pečovat o druhého jak nejlépe umíte, což velmi ocení váš partner.

Vývoj situace po rozvodu

Pendlování mezi rozvedenými rodiči vás naučí rychle se přizpůsobovat novým okolnostem. Protože jste v dětství neustále žili ve dvou odlišných světech, sami budete mít potíže žít jen v jednom a z toho vyplývá vaše neustálá potřeba změny.

Záleží také na okolnostech rozvodu. Jestli-že byly příčinou otcovy zálety, pochopitelně nebudete důvěřovat mužům.

Ztráta jednoho rodiče

Pokud vás otec opustil a již se o vás nikdy nezajímal, získat si v dospělém věku důvěru k mužům a vstoupit do vážného vztahu bude o to těžší. V hloubi duše se budete stále bát, že vás může partner kdykoliv nechat na holičkách. Pokud vás opustil, ale vy se na něj nezlobíte, budete se snažit získat za každou cenu mužskou pozornost a muže střídat jako ponožky nebo lpět i na nefungujícím vztahu jen proto, aby jste někoho měla. Jestliže si vás ale otec nepřestal všímat ani po rozvodu, můžete si muže idealizovat a dočkat se tak mnoha zklamání.

Problém s důvěrou k mužům a otevření se ve vztahu budete mít i tehdy, vzdal-li se váš otec či matka po rozvodu dalšího vztahu. Pokud si naopak našli nového partnera, zjistíte, že nic není ztracené a budete ve vztahu mnohem otevřenější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9959 (vitejdoma.cz/rodina#5363)


Přidat komentář