Rodina a práce

Práce a rodina – kdy se vrátit do práce? Práce a rodina – načasování závisí na okolnostech. Práce a rodina – které ženy to mají jednodušší. Práce a rodina – jak je to se zákony. Práce a rodina – chce to kvalitní hlídání.Práce a rodina – co na to dítě.

Práce a rodina – kdy se vrátit do práce?

Když se žena dobrovolně rozhodne pro to, že se předčasně vrátí do práce, neznamená to hned, že by byla špatnou matkou (nejen žena na mateřské je dobrou matkou - více v článku). Kromě toho si v dnešní době všechny ženy nemohou dovolit zůstat na mateřské dovolené po celý čas a do práce je žene finanční situace. Některé nastoupí do práce ale proto, že zkrátka jen doma být nechtějí.

Práce a rodina – načasování závisí na okolnostech

Návrat do práce je závislý na více okolnostech. Do role vstupuje věk dítěte, věk matky, finanční a časové možnosti rodiny a schopnost skloubit to vše dohromady. Některé ženy si naplánují mateřství až poměrně pozdě, přičemž si mohou naplánovat i více dětí za sebou. Z toho vyplývá, že návrat do práce je nečeká zas tak brzy. Během mateřské dovolené je obtížné neztratit přehled o skutečném životě a udržovat se stále ve vzdělávání a kvalifikaci.

Práce a rodina – které ženy to mají jednodušší

V dnešní době si mnoho párů rodinu nezakládá příliš brzy, přesto ženy, které se rozhodnou mít děti poměrně brzy – to mají snazší. Mateřská dovolená jim skončí ve věku, kdy se jim práce bude hledat ještě dobře. Naproti tomu starší matky si práci ne vždy mohou vybírat.

Práce a rodina – jak je to se zákony

Zaměstnavatel nemá právo ptát se na to, zda jste vdaná či svobodná, máte-li děti a kolik jim je let. Záleží na vás, jestli o těchto skutečnostech budete mluvit. Je vhodné ujistit zaměstnavatele o tom, že o děti je postaráno a mají zajištěné hlídání apod.

Práce a rodina – chce to kvalitní hlídání

Bez kvalitního hlídání, se nebudete nikdy soustředit na práci. V úvahu přicházejí babičky, nebo nejbližší příbuzní. Pokud takovou možnost nemáte, jsou zde agentury, které nabízejí na hlídání zkušené ženy s pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním. Zvažte, zda se vám vyplatí investovat do hlídání.

Práce a rodina – co na to dítě

Pokud pracujete a na své dítě nemáte tolik času, je lepší, když se mu budete věnovat méně často, ale o to intenzivněji. Dítě se postupně začne vyrovnávat se zkušeností z loučení a návratu. Také pobyt v dětském kolektivu ho mnohému naučí. Naučí se dělit se o věci, navazovat kontakty s dětmi, zvykat si na pravidelný režim apod.

Práce a rodina – co byste měla vědět

  • Vaše dítě může navštěvovat až 4 dny v týdnu jesle nebo školku, aniž byste přišla o rodičovský příspěvek.
  • Žádost o přijetí dítěte do jesliček podávejte ve značném předstihu (i půlročním).
  • Pro přijetí do školky je ideální, dosáhne-li dítě tří let.
  • Podle zákona je poslední rok ve školce hrazen státem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10005 (vitejdoma.cz/rodina#5997)


Přidat komentář