Rizika závislosti počítačových her

Počítačové hry jsou určené pro zábavu. Odborníky, kteří se věnují léčbě závislostí, nejsou pokládány závislosti na počítačových hrách za tolik nebezpečné jako u ostatních drog.

Nevědomé nebezpečí počítačových her

Počítačové hry jsou určené pro zábavu. Odborníky, kteří se věnují léčbě závislostí, nejsou pokládány závislosti na počítačových hrách za tolik nebezpečné jako u ostatních drog. U gamblerství a závislostí na počítačových hrách lze najít mnoho společných rysů.

Možnost a způsob odreagování

Obecně lze počítačové hry popsat jako alternativní modely reálného světa - simulace pravidel a vztahů.

 • srolling games
 • adventure
 • akční hry
 • arkády
 • role-playing games
 • logické hry
 • simulátory
 • skokové hry
 • strategické hry

Postupná a rychlá závislost

 • pochopitelnost a jasnost pravidel
 • odpoutání od reality
 • nabídka poznání něčeho neznámého, nového, netradičního
 • dostupnost
 • zjednodušení světa
 • nabídka různých „zkoušek“ a „životních situací“
 • není nutná autorizace, nevyžadování specifické sociální či fyzické schopnosti a dovednosti
 • počítačová hra si vyžaduje "vnoření" do hry
 • hra na různé role, umožnění činností, které jsou v reálném životě pro hráče nemožné
 • uspokojení z výhry
 • prožitek pocitu moci z možnosti konstruovat sebe, svou identitu, jiný svět

Ztráta reality od okolního světa

 • riziko v oblasti násilí a agresivity - hráč se na násilí podílí aktivněji, než třeba v kině
 • riziko v oblasti životního stylu hráčů - změny chování, životního stylu, zájmů i hodnot
 • riziko ve změnách fyziologických, duševních i v oblasti duchovní úrovně
 • deficit pohybu, neschopnost rozvíjení vztahů s vrstevníky, zkreslení reality, času
 • útěk z reálného života, neřešení problémů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10100 (vitejdoma.cz/rodina#7137)


Přidat komentář