Řidičské průkazy

Pro vystavení řidičského opravnění musíte především vyplnit originální žádost, ne kopii, poté je třeba přiložit občanský průkaz a fotografii, která by měla mít stejné rozměry jako pro průkaz totožnosti, tedy 35 x 45 mm.

Platnost a výměna

Především se podívejte na vaše řidičské oprávnění a na datum jeho vystavení.

Pokud bylo vystaveno v době od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, máte rok a půl na to, abyste si pořídili nové. Poslední den roku 2007 přestávájí tyto řidičáky platit. Děláte řidičák? Potom se naučte řídit auto defenzívně...více v článku.

Jestliže jste dostali řidičský průkaz v době od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jeho platnost končí 31. 12. 2010. Řidičáky vydávané po prvním lednu 2001 do 30. dubna 2004 se musí za nový typ vyměnit do 31. 12. 2013.

Vyměna by se měla týkat zhruba tři a půl miliónu držitelů starých řidičských průkazů.

Nutné věci

Pro vystavení řidičského opravnění musíte především vyplnit originální žádost, ne kopii, poté je třeba přiložit občanský průkaz a fotografii, která by měla mít stejné rozměry jako pro průkaz totožnosti, tedy 35 x 45 mm. Dále je třeba přiložit doklad o zaplacení správního poplatku. Čeká vás autoškola? Novým testům se nevyhnete.

Pokud si řidičský průkaz měníte, či v něm chcete provést úpravy, je třeba donést i ten původní a odevzdat ho. Při první žádosti o toto opravnění, je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

  • Řidičské průkazy - kolik zaplatíte?

    Za každý úkon zaplatíte 50 korun - ať už se jedná o nový řidičák, výměnu starého nebo poškozeného, změnu bydliště, přidání titulu.

Úřad a řidičák

Pro řidičský průkaz zamiřte na obecní úřad s rozšířenou působností v místě trvalého či přechodného bydliště. Nový řidičský průkaz byste měli obdržet do dvaceti dnů.

  • Novinka letošního roku - řidičské průkazy v expresní lhůtě

    Je zde však možnost požádat o řidičák v expresní lhůtě. Toto oprávnění byste měli mít do pěti dnů, ale za rychlost (stejně jako na silnici) zaplatíte. Správní poplatek je u tohoto zrychleného vydání pět set korun.

Mezinárodní řidičské průkazy

Kromě standardních řidičských průkazů si můžete zažádat i o tzv. mezinárodní řidičský průkaz (ten se vám, bude hodit zejména na dovolené). Slouží pro řízení motorových vozidel mimo Českou republiku, ale platný je pouze, pokud se prokáže i řidičákem rodné země.

Podmínky pro jeho získání jsou stejné jako při předchozí žádosti, jen je třeba se prokázat kromě občaského i řidičským průkazem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10165 (vitejdoma.cz/rodina#8447)


Přidat komentář