Práva svobodných matek

Jednou z věcí o kterou se rodiče soudí, jsou alimenty. Soud určí částku, kterou bude otec dítěte pravidelně jednou za měsíc platit. Otec dítěte, za kterého matka provdána není, musí určenou částkou přispívat po dobu dvou let.

Minulost

V dnešní době je rozhodnutí zůstat svobodnou matkou skoro samozřejmostí. V minulosti však tomu tak nebylo, svobodné matky byly odsuzovány a jejich děti na tom taky nebyly zrovna nejlépe. Bylo jim vyčítáno, že když nemají otce jsou jakýmisi vyděděnci společnosti.

Minulost je ovšem za námi a dnes vnímáme svobodné matky s dítětem jako přirozenou věc. Nikdo se na ně nedívá skrz prsty a život bez otce už neznamená ani finanční strádání.

Problém alimentů

Jednou z věcí o kterou se rodiče soudí, jsou alimenty. Soud určí částku, kterou bude otec dítěte pravidelně jednou za měsíc platit. Otec dítěte, za kterého matka provdána není, musí určenou částkou přispívat po dobu dvou let.

Výši alimentů soud stanoví jak k potřebám matky, tak i k možnostem a finanční situaci otce. Důležité je, aby se sociální situace matky, která má dítě v péči, nezhoršila. Nejedná se ovšem jen o měsíční příspěvky, ale také o náklady, týkající se těhotenství.

Jaké jméno?

V případě, že rodiče nejsou manžely, musí se dohodnout na jménu a příjmení dítěte a tyto údaje ohlásit na matrice. Pokud se nemohou dohodnout, určí příjmení soud. V žádném případě nesmí mít dítě dvě příjmení.

Vyživovací povinnosti

Jak to je v případě, když se svobodné matky chtějí provdat za nového partnera? Nový, nevlastní rodič, má na výchovu dítěte právo. Ale co se týká právního hlediska, dítě zastupovat nemůže, nemá k němu vyživovací povinnosti apod.

Zajímavosti

  • Každá šestá matka je svobodná
  • Do neúplné rodiny se narodí až 20% dětí
  • Svobodných matek rok od roku přibývá

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10097 (vitejdoma.cz/rodina#7096)


Přidat komentář