Pracující matky

Jestliže se Vašemu dítěti udělá večer náhle nevolno, tak ihned zavolejte někoho z "nouzového seznamu". Aby byl na druhý den připravený a volný. Kdyby se situace změnila, pak dotyčného jednoduše odvoláte.

Preventivní opatření

Pokuste se vytvořit nějaký seznam. Poptejte se svých přátel, známých nebo sousedů, jestli by Vám v této příšerné situaci neposkytli pomoc. Čím bude seznam pomocníků delší, tím lépe. Zeptejte se jich, kdy a za jakých podmínek by si našli čas a zaznamenejte si to. Pozor však na jednu věc: obracejte se na lidi, o kterých víte, že ho má Vaše dítě rádo.

Kontakty

Už ve školce nebo škole byste měla navazovat kontakt s ostatními maminkami. Pokud jim někdy poskytnete pomoc Vy, určitě se najde příležitost, aby Vám ji vrátily. Můžete pořádat společné vození dětí do školy, kroužků apod.

Nouzový seznam

Jestliže se Vašemu dítěti udělá večer náhle nevolno, tak ihned zavolejte někoho z "nouzového seznamu". Aby byl na druhý den připravený a volný. Kdyby se situace změnila, pak dotyčného jednoduše odvoláte.

Intuice

Počítat byste měli s tím, že minimálně 30% předpokládaných věcí se může změnit a přinést s sebou neočekávané situace. Kdyby se nic takového nestalo, najděte si chvilku i pro sebe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10108 (vitejdoma.cz/rodina#7255)


Přidat komentář