Pracovní agentury

Agentury práce totiž fungují jako standardní zaměstnavatel, přičemž jediným rozdílem je to, že místo, kde bude uchazeč přidělen, se může měnit podle aktuálních nabídek. Agentura má tak daleko více možnosti.

Rozdíly mezi agenturou a úřadem

Podle zkušeností kmenových zaměstnanců pracovních agentur mnoho uchazečů o práci se domnívá, že tato služba je stejná jako poskytují úřady práce (více informací naleznete zde). Tzn., že po zaregistrování mohou bez postihu pouze docházet na jakési konzultace, bez toho, aniž by byli k nějaké práci přiděleni.

Neuvědomují si, že v případě, pokud odmítnou nabízenou práci či dokonce při uzavřené smlouvě nenastoupí do zaměstnání, agentura s nimi může přerušit konktakt a další práci jim jako nespolehlivým nenabízet, případně vymáhat smluvně ujednané sankce.

Princip agentur

Agentury práce totiž fungují jako standardní zaměstnavatel, přičemž jediným rozdílem je to, že místo, kde bude uchazeč přidělen, se může měnit podle aktuálních nabídek. Agentura má tak daleko více možnosti, jak nabídnout potenciálnímu zaměstnanci pracovní pozici, protože mu může vybírat z nabídek z celé České republiky, které jsou pravidelně aktualizovány.

Pokud splňuje dotyčný podmínky (zpravidla jazykové), může se ucházet i o práci v zahraničí. Právě proto by měl mít člověk hledající práci alespoň rámcově srovnáno, jako profesi by chtěl vykonávat.

Jak nebýt překvapen

Jestliže nemáte zkušenosti s pracovní agenturou, budete možná překvapeni, jak rychle a snadno lze pomocí ní najít práci. Nejdříve je třeba se zaregistrovat, k čemuž potřebujete pouze občanský průkaz, případně průkazku zdravotní pojišťovny. Mnohé agentury žádají i číslo bankovního účtu pro snadnější vyplácení mezd. Víte vše o docházkových systémech? Na škodu není ani krátký strukturovaný životopis, který může usnadnit vyhledávaní pracovní pozice.

Přidělení pracovníka z agentury

Následně vám pracovníci agentury nabídnou zaměstnání, o kterém vám sdělí co nejvíce informací. Pakliže se rozhodnete nějakou pozici akceptovat, podepíšete pracovní smlouvu přímo v agentuře a zároveň ke smlouvě obdržíte přidělení k práci.

Stáváte se tak zaměstnancem dotyčné agentury práce, ne té firmy, kde jste dočasně přiděleni. Mzdu vám zpracovává a vyplací agentura, která úzce spolupracuje se svými zákazníky, kteří poskytují pracovní místa. Pokud se rozhodnete změnit místo výkonu práce, není nutné ukončit pracovní smlouvu, pouze se změní dočasné přidělení.

Zprostředkování pracovního místa

Druhou možností, jak získat zaměstnání přes pracovní agenturu, je ucházet se o místo s vyšší kvalifikací. Některé agentury fungují totiž i jako zprostředkovatelé a vyhledávají podnikům pracovníky, kteří po projítí pohovory a dalšími zkouškami mohou obdržet smlouvu přímo od těchto poptávajících firem. V tomto případě se po podpisu pracovní smlouvy již jedná o klasický vztah zaměstnanec - zaměstnavatel bez třetí osoby v podobě agentury.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10172 (vitejdoma.cz/rodina#8535)


Přidat komentář