Poznejte pravého milence dle rukopisu písma

Píše muž tužkou? Tužka ukazuje na člověka, který v životě rád překonává překážky, jde o muže sebevědomého, který prochází životem s odhodláním. Plnící pero zase člověku umožňuje dělat věci s větším důrazem, upozornit na sebe. V posteli rád překvapuje.

Styl písma

Každý člověk má svůj styl písma - vypovídá nejen o jeho vlastnostech, ale říká vám, jaký je muž, který vás zajímá, v posteli.

Když se z písma muže naučíte číst, udělat základní grafologický rozbor, bude vám to jen k užitku. Hrubé základy grafologie si můžete osvojit i vy!

Rozbor mužského písma

Při rozboru klaďte důraz na velikost a tvar písmen. Důležitý je i způsob, kterým pisatel píše.

 • Jaký je milenec? Prozkoumejte čím píše

  Píše muž tužkou? Tužka ukazuje na člověka, který v životě rád překonává překážky, jde o muže sebevědomého, který prochází životem s odhodláním.

  Plnící pero zase člověku umožňuje dělat věci s větším důrazem, upozornit na sebe. V posteli rád překvapuje.

 • Věk muže - pisatele

  Věk psychický se nemusí s věkem fyzickým shodovat. Je třeba brát zřetel na to, kterou rukou muž píše a až poté můžete přejít ke grafologickému rozboru.

 • Pisatelovo malé písmo

  O muži vám říká, že se v životě i v sexu omezuje. Neumí se pro cokoliv nadchnout, bývá to muž vnitřně slabý, skromný. V sexu se hodně kontroluje.

 • Pisatelovo pravidelné písmo

  Muž má smysl pro povinnost. Pisatel je silnou osobností. Takový muž je často velký puntičkář a v posteli se vám bude rád a dlouho věnovat.

 • Pisatelovo velké písmo

  Muž panovačný, náročný a toužící po změnách i po svobodě. Jako milenec bude velmi dominantní, plný fantazie! Ovšem dejte si pozor na jeho zálibu v ženách a nevěru!

 • Písmo ostré a směřující výrazně vzhůru

  Muž má rád klasiku. V běžném životě i v posteli. Hlavně žádné novinky a experimenty.

 • Široké, nepravidelné písmo

  Pisatel je líný v každé situaci, i v posteli a při sexu. Jako milenec není tím pravým.

 • Pisatelovy dolní smyčky v písmu

  Muž pociťuje silnou potřebu sexuálního uspokojení. Jako milenec je srdečný a citově založený, bude si vás hýčkat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10094 (vitejdoma.cz/rodina#7042)


Přidat komentář