Pedofilie

S přibývajícím věkem se stává sexuální potřeba přirozeně výraznější než v dětství. Začínají si k dětem vytvářet citový vztah - lásku - potřebu milovat a být milován. Mohou mít výčitky, že mají jiné představy než většina lidí.

Během dospívání v dětství

  • Někteří lidé tuto odlišnost objeví už v pubertě, jiní v průběhu dospělosti. Mnozí si tento fakt nikdy neuvědomí – zůstanou skryti.

  • S přibývajícím věkem se stává sexuální potřeba přirozeně výraznější než v dětství. Začínají si k dětem vytvářet citový vztah - lásku - potřebu milovat a být milován. Mohou mít výčitky, že mají jiné představy než většina lidí. Mladý člověk se s takovými pocity jen těžko vyrovnává, zvláště když si uvědomují morální zásady a tlak společnosti.

Lze s tím bojovat?

  • Před okolím lze pedofilii utajit. Sám v sobě ji ale člověk není schopen potlačit. Každý člověk touží po tom, aby byl jeho život v souladu s pocity. Předstírat je nepřirozené.

  •  

Je možné s tím žít?

  • Někteří pedofilové spontánně navážou přátelství s dětmi příbuznými, nebo si vybírají povolání učitele, vychovatele. Někdy mají klíčovou zásluhu na šťastném dětství svých žáků. Stává se ale i to, že někteří své pudy nezvládnou nebo neodhadnou situaci a mohou tak ublížit dětem i sobě.

  • Jiní pedofilové se od dětí i svých vlastních citů izolují a snaží se najít smysl života jinde – v práci, zájmech. Mnozí žijí dvojím životem. Pravdou je také to, že mnozí přes veškerou snahu trvale udržitelný způsob života nenajdou a volí předčasnou smrt nebo jsou deprimováni srážkou s morálních zásad a neakceptujícího okolí.

Láska k dítěti

  • Láska k dítěti může být různá, jak různá bývá láska mezi dospělými. Opětovaná, platonická, neovladatelná, něžná, drsná, jiskřící vtipem nebo sentimentální. Je podobná lásce k dospělé osobě, téměř se vším všudy, co k tomu patří, možná jen o něco jemnější.

Když už nastává problém

  • Zkušenosti i výzkumy ukazují, že takovéto sexuální zneužívání má ničivé následky na dětské psychice.

  • Způsobuje porušení úcty a narušení osobnosti dítěte. Sexualita je úzce spojena s prožíváním štěstí, slasti, důvěry, lásky, sebevědomí – proto také každé manipulování s ní mívá ničivý účinek na psychiku a vede často k depresím a sebevraždám, k odcizenému a cynickému přístupu k vlastnímu tělu a životu.

  • Velkým problémem je, jak se člověk vyrovná s tím, že ve svých fantaziích prožívá něco, co je zakázané a nemorální, aniž by se přitom stal bytostí, která sama sebou pohrdá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10080 (vitejdoma.cz/rodina#6930)


Přidat komentář