Péče o dítě - střídavá péče

Co je střídavá péče. Úskalí střídavé péče o děti. Střídavá péče, kdy není vhodná. Střídavá péče o děti – předpoklady. Střídavá péče – výhody. Střídavá péče - vnímání dětí.

Co je střídavá péče

Střídavá péče je řešením disproporce ve vztahu dítěte k oběma rodičům, která je důsledkem úpravy poměrů nezletilých dětí po rozvodu. Střídavá péče je nejlepším darem, který může dát rozvádějící se pár svým dětem. Je to svěření dítěte v určitém přesně vymezeném časovém období do výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého rodiče. Soud vymezí práva a povinnosti obou rodičů v těchto střídajících se časových úsecích.

Úskalí střídavé péče o děti

Přestože se snažíte, střídavá péče bývá většinou pro rodiče záležitostí plnou rozporuplných pocitů. Společná výchova je správným řešením tehdy, kdy rodiče, přestože prožili rozvod spolu nadále zůstávají v nějaké formě společenského soužití, jejich vztah je vyrovnaný a komunikace schopný. Týká se to i nesezdaných rodičů.

Střídavá péče, kdy není vhodná

Emočně náročné rozchody, kdy rodiče nejsou schopni společně komunikovat jsou předpokladem k tomu, že střídavá péče zřejmě nebude fungovat. Schopnost a ochota se společně domlouvat ve věcech týkajících se dítěte je jedním z předpokladů, které střídavá výchova vyžaduje. A komunikace s člověkem, se kterým jste prožili tak krásné i zlé chvíle, je opravdu náročná. Pokud trpíte velkou averzí vůči partnerovi a z jakéhokoli důvodu je vaše komunikace nemožná, není střídavá péče vhodná.

Střídavá péče o děti – předpoklady

  1. Důležitým předpokladem u střídavé péče je přání dítěte žít s oběma rodiči.
  2. Stejný (podobný) přístup k výchově dítěte u obou rodičů.
  3. Taková blízkost bydlišť obou rodičů, aby dítě neměnilo školu a kamarády.

    Ideální pro vývoj dítěte je - a to nepopiratelně - pokud vyrůstá v úplné rodině, pod vlivem obou rodičů. Je zde však ještě důležitá podmínka – rodina musí být harmonická s příznivými vztahy mezi všemi, hlavně mezi rodiči. Dítě potřebuje mámu i tátu – a to zároveň. Představte si sami sebe v kůži takového dítěte a vyrovnejte se s tím, že budete každý týden trávit na jiném místě, s jinými lidmi.

Střídavá péče – výhody

Muži podílející se na střídavé péči si mohou vybudovat skutečnou důvěru svých dětí a prožívají s nimi opravdovou blízkost. Jejich vztah je ve srovnání s nevyhnutelně povrchním vztahem otců, kteří vídají dítě jednou za dva týdny, daleko kvalitnější. Čas trávený s dětmi jim dává možnost reálně děti vychovávat.

Střídavá péče - vnímání dětí

Pro děti znamená střídavá péče možnost mít oba rodiče, oba jsou stále v jejich životě, na oba se mohou kdykoli obrátit. Jsou však děti , pro které je zátěž při střídání prostředí neúnosná.

Není kompenzována právě těmito pozitivy, které střídavá péče přináší. Mohou mít problém s tím, kam vůbec patří. Střídavá péče je nesporně fungující možnost, jak vychovávat děti. Je však otázkou, jak která rodina tento systém zvládne. Situace je to náročná jak pro dítě, tak pro rodiče a každý tohoto života není schopný. Střídavá péče je záležitostí komunikace, porozumění a hlavně individuality každého z účastníků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10062 (vitejdoma.cz/rodina#6547)


Diskuze a zkušenosti

marie | 29.10.2008 20:46
společná péče o děti myslím, že nejlepší pro dítě je společná péče. Rodiče zůstávají pro dítě stále společnou autoritou a zázemím. Dítě bydlí tam, kde je to zrovna pro ně dobré (střídání je dle domluvy rodičů a dítěte a není striktně dané) a vůbec se spousta věcí řeší tak nějak sama od sebe dleaktuální potřeby dítěte. Věřte, že to tak opravdu funguje (nám už šest let) bez problémů. Samozřejmě, že základním předpokladem jsou opradu milující rodiče, pro které je zájem děcka důležitější než vlastní žabomyší války.


Přidat komentář