Partnerská závislost

Protože každé jeho slovo považujete za svaté, řídíte se jím. Přizpůsobujete se jeho nárokům. Čím více se však přizpůsobuje, tím větší jsou jeho nároky. Neustále vás zesměšňuje a ponižuje. Jste schopna vzdát se kvůli němu všeho: přátel, koníčků i zájmů.

Nebezpečná hranice požadavků

Některé ženy se ve strachu ze ztráty partnera začnou přizpůsobovat jeho požadavkům, postupně se vzdávají svých koníčků, opouštějí přátele a vytváří si na svém partnerovi závislost. Dotyčný toho začne využívat a ze vztahu se stává destruktivní záležitost.

Počátky špatného jednání

Jakmile odsunete vlastní potřeby na druhou kolej a začnete se zajímat pouze o blaho svého partnera, dáváte mu nad sebou neuvěřitelnou moc. Protože máte panickou hrůzu ze samoty a věříte, že nikdo jiný by vás ani nechtěl, začnete omlouvat jeho chyby, svalovat všechnu vinu na sebe, odůvodňovat to, že vám ubližuje, svým špatným jednáním. Toto partnerství se může snadno přetvořit ve vztah oběť – tyran, neboť váš partner bude chtít stále více uplatnit svou moc.

Počátek pohrdání

V lepším případě vámi začne partner pohrdat (pořád lepší než být obětí týrání). Ženu, která se ve jménu závislosti na svém partnerovi dobrovolně vzdá svých koníčků, přátel a názorů, nemůže muž milovat. A tak se stane to, čeho se dotyčná bojí nejvíce – opustí ji. Tím v ženě narůstá pocit zbytečnosti a sebenenávisti a bohužel i další vztahy se podobají vztahu předchozímu. Co dělat, aby se situace konečně změnila?

Žijte svůj život

Dokud žena nepřestane věřit, že nestojí ani za zlámanou grešli, bude neustále přitahovat alkoholiky, diktátory a tyrany. Dokud nepřestane žít životy svých partnerů, nic se nezmění. Je třeba žít vlastní život, pracovat na sobě, rozvíjet své schopnosti, držet si okruh svých přátel. Dělejte vše, co upevní vaše sebevědomí a udělá z vás ženu s vlastním názorem. O takové ženy se tyrani nezajímají. Potřebují chudinku, se kterou si budou moci dělat, co chtějí. A tou vy přece být nechcete.

 • Změňte vztah k sobě samé - najděte ztracené sebevědomí

  To, jakým způsobem vnímáte sami sebe se odráží ve vašem partnerském vztahu. Pokud věříte, že bez něj za nic nestojíte, partner ve vás bude tuto myšlenku upevňovat svým chováním. V podstatě bude vaše sebevnímání promítat do reality. Jakmile k sobě změníte postoj, už mu nedovolíte chovat se k vám jako ke kusu hadru. Proto začněte vždy nejdříve u sebe. Jedině tím, že se začnete mít ráda, se zbavíte se závislosti na lásce druhých.

První příznaky závislosti

 • Omlouváte jeho chyby

  Věříte, že on je ten nejlepší, zná všechno nejlépe a pokud vám něco vyčítá, tak jen a jen pro vaše dobro. Příčiny jeho nevhodného chování hledáte u sebe.

 • Přizpůsobujete se

  Protože každé jeho slovo považujete za svaté, řídíte se jím. Přizpůsobujete se jeho nárokům. Čím více se však přizpůsobuje, tím větší jsou jeho nároky. Neustále vás zesměšňuje a ponižuje. Jste schopna vzdát se kvůli němu všeho: přátel, koníčků i zájmů.

- Máte panickou hrůzu z rozchodu

Věříte, že kdyby vás opustil, váš život by nestál za nic. Strach z možné samoty vás provází každým dnem.

 • Neumíte žít sama za sebe

  Raději se zabýváte problémy druhých než svými vlastními.

 • Máte strach ze změny

  Máte potřebu jistoty a stability a bojíte se změn. Z nečekaných zvratů máte stres a deprese.

 • Jste nesamostatná

  Bojíte se riskovat nebo rozhodovat se sama za sebe. Potřebujete někoho, kdo by rozhodoval za vás.

 • Máte-li psychický problém, se kterým si sama nevíte rady, nestyďte se navštívit psychologa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9984 (vitejdoma.cz/rodina#5777)


Přidat komentář