Odhalení části mužského myšlení

Stejně jako je žena citlivá, když se svěřuje se svými pocity, aby ji muž vyslechl a porozuměl jí, je muž citlivý na to, aby byl brán takový, jaký je. Každý pokus změnit ho na něho působí, jako kdybyste ho chtěla napravovat.

Špatně položená otázka

Kladete si možná otázku, proč jsou muži tak citliví, když je žena žádá o pomoc. Není to proto, že jsou líní, nýbrž proto, že mají tak silnou potřebu být akceptováni. Každou žádost, aby byli víc nebo dávali víc, mohou brát jako známku toho, že nejsou přijímáni takoví, jací jsou.

Nic neopravujte

Stejně jako je žena citlivá, když se svěřuje se svými pocity, aby ji muž vyslechl a porozuměl jí, je muž citlivý na to, aby byl brán takový, jaký je. Každý pokus změnit ho na něho působí, jako kdybyste ho chtěla napravovat, protože vám nepřipadá dost dobrý. Na Marsu platí heslo „Nic neopravovat, dokud to to není rozbité”. Když muž cítí, že žena očekává víc a že se snaží ho změnit, chápe to jako informaci, že je rozbitý; přirozeně se necítí milován takový, jaký je.

Naučte se správně žádat o pomoc

Tím, že se naučíte umění žádat o pomoc, stanou se postupně vaše vztahy bohatšími. Když budete schopna přijímat více lásky a pomoci, které potřebujete, váš partner bude přirozeně také šťasten. Muži jsou nejšťastnější, když cítí, že se jim daří uspokojovat lidi, na kterých jim záleží. Tím, že se naučíte správně žádat o pomoc, nejen že pomůžete svému muži, aby se cítil více milován, ale zajistíte si i více lásky, kterou potřebujete a zasluhujete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9961 (vitejdoma.cz/rodina#5385)


Přidat komentář