Občanská sdružení

V dnešním době je těžké ubránit se jakýmkoliv závislostem. Máme řadu závislostí: na alkohol, drogy, automaty, nikotin, kofein, ale také třeba závislost na počítačové hry, čokoládu, vztahy.

Sociální pomoc

Občanská sdružení vznikají jako neziskové organizace, které zahrnují široké spektrum sociální pomoci. Jsou zaměřeny na prevence nežádoucích jevů, zneužívání návykových látek, vytvářejí nejrůznější aktivity vedoucí ke zdravému způsobu života, k ochraně životního prostředí, k začlenění handicapovaných a závislých lidí do společnosti apod. Nabízejí široké programy pro školy, pedagogy a rodiče.

Upozornění na závislosti

V dnešním době je těžké ubránit se jakýmkoliv závislostem. Máme řadu závislostí: na alkohol, drogy, automaty, nikotin, kofein, ale také třeba závislost na počítačové hry, čokoládu, vztahy. Člověk může být závislý na nějaké látce, nutkavém jednání nebo vztahu. Děti začínají stále dříve experimentovat s drogami nejrůznějšího charakteru. Co je k tomu vede? Je to nutkání zažít něco neobvyklého, zahnat nudu a stereotyp? Někdy stačí okusit drogu jen jednou a člověk spadne do propasti. Ztratí nad sebou kontrolu. Každá závislost však má i své hlubší příčiny. Člověk tak utíká před problémy, není schopen se vypořádat s tlakem okolí, nezná svou hodnotu. V pokročilejší fázi si už člověk nedokáže sám pomoci, nemá patřičný odstup od svého jednání. Závislost se tak dotýká nejen dotyčného, ale také jeho rodinných příslušníků a blízkých lidí. Ti mohou při léčbě značně pomoci.

Prevence proti závislostem

Mnoho občanských sdružení je nasměrováno tak, aby speciálními programy pro děti (i pro ty nejmladší), ovlivňovali a korigovali jejich postoje k nejrůznějším závislostem. Děti sami pomocí lektorů poznávají rizika nejrůznějších závislostí, utvářejí si vlastní postoje. Občanská sdružení si vytvářejí pro děti vlastní metodiku, která je zaměřena na odstranění nežádoucích jevů. Jsou užívány především interaktivní metody – děti jsou nenásilně vtaženi do daného problému pomocí her, pohádkových příběhů, drama a arte techniky, řízené diskuze, výtvarné činnosti. Děti při kvalitních programech nacvičují podstatné dovednosti, např. jak odmítat alkohol a drogy, jak trávit volný čas, jak se uvolnit, jak se zdravě vyrovnat s úzkostí, strachem či smutkem apod.

Další pomoc

Občanská sdružení se orientují nejen na prevenci nejrůznějších závislostí, ale dotýkají se široké společenské problematiky. Programy koncipují tak, aby zahrnovaly aktuální problémy jako např. šikanu, agresi, projevy rasismu a xenofobie, ochranu životního prostředí apod.

Kdo je kontaktuje?

Součástí organizací bývají poradenské linky, které se zabývají širokou škálou sociální pomoci. Prostřednictvím linky je nabízeno poradenství, informace o kontaktech na další odbornou pomoc, zprostředkování osobní konzultace v poradenském centru. Občanské sdružení kontaktují většinou rodinní příslušníci a blízcí lidé, kteří se ocitli v problémových situacích – snaží se řešit např. závislost svých dětí.

Terapie pro rodiny

Tyto organizace právě zahrnují do svých činností často i individuální a skupinovou terapii pro rodiny, které si neví rady se svými potomky. Pomoc a radu často potřebuje totiž nejen problémové dítě, ale i jeho těžce zkoušení rodiče a další členové rodiny. Terapie podstupují pak vysoce motivovaní lidé, kteří se usilují navrátit ke zdravému způsobu života. Rodiče a děti hledají, obnovují a budují vzájemné vztahy a společně se vyrovnávají s příchozími situacemi. Odborníci je provázejí po celou dobu léčby, zprostředkovávají detoxikaci apod.

Skupinová práce

V dnešním agresivním světě je důležité sebeprosazování jedince. Děti jsou vychovávány tak, aby se dokázaly dostatečně prosazovat. To má mnohdy za následek, že dítě si uvědomuje vlastní individualitu, ale je oproštěno od skupinového prožívání, neumí vyjednávat, podřídit se druhým. V programech, které využívají skupinové práce, se děti učí potlačit sami sebe, zjišťují potřeby druhých. Mnohé programy občanských sdružení jsou koncipovány do jednotlivých lekcí, kterých se účastní školy, nebo rodiče s dětmi. V dětech se posiluje sebepojetí, sebehodnocení, poznání dané problematiky. Budují se vzájemné vztahy, kdy děti zjišťují, že se mohou se svými problémy obrátit nejen na rodiče nebo školu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10052 (vitejdoma.cz/rodina#6384)


Přidat komentář