Nepodceňujte intonaci, artikulaci a tón vašeho hlasu.

Požádejte své přátele, ať vám sdělí, co se jim na vašem hlase líbí a co ne. Zároveň jim předneste požadavky na váš hlasový projev (energický, profesionální, autoritativní atd.).Zkuste s nimi zjistit, zda některé vlastnosti váš hlas již nemá.

Jak slyšíte svůj hlas?

Zkuste si schválně někde o samotě říct pár vět, jakoby jste přednášeli třeba referát na vysoké škole. Co slyšíte? Nemáte náhodou problém s vašim hlasem?

Tady jsou možné nepatřičnosti:

 • Když mluvím, cítím se nepřirozeně a slyším někoho jiného, jehož hlas je výše položen
 • Mám hlas jako dospívající, i když už mám dávno pubertu za sebou. Nedivím se, když mě lidé do telefónu žádají, abych jim předal svého otce („ztratili” jste někdy svůj hlas?)
 • I když mi připadá, že mluvím dostatečně nahlas, okolostojící mě stále žádají, ať přidám na intenzitě svého projevu a to, i když mezi mnou a jimi není velká vzdálenost
 • Často se mi stává, že z důvodu nervozity, nedostatečné slovní zásoby nebo nesoustředěnosti používám slova jako „ehm”, „prostě”, „jako”, „čili”, „tedy” nebo „vlastně”
 • Při zvýšení hlasu zním bezvýrazně
 • Nemohu mluvit dlouho, po pár minutách mi vysýchá v ústech, bolí mě v krku nebo mi přeskakuje hlas
 • I když se snažím, stále je poznat, že mám přízvuk
 • Na konci všech vět zvyšuji hlas, aniž je to otázka
 • Nemám dost autoritativní přednes
 • Můj hlas je otřesný a nelíbí se mi

Zlepšete svůj hlasový fond

Svůj hlasový projev můžete samozřejmě zlepšit i za přispění odborníků na výslovnost a řeč jako takovou, ale sami si můžete udělat pár cvičení, které by mohly dopomoci k tomu, že se stanete králem v přednesu referátů a projevů.

 • Požádejte své přátele, ať vám sdělí, co se jim na vašem hlase líbí a co ne. Zároveň jim předneste požadavky na váš hlasový projev (energický, profesionální, autoritativní atd.). Zkuste s nimi zjistit, zda některé vlastnosti váš hlas již nemá. Víte, jak hluk ohrožuje vaše zdraví...?
 • Požádejte vašeho nadřízeného (pokud je to tolerantní osoba), který zná váš projev ze zaměstnání, zda by vám neposoudil hlasové schopnosti. Můžete tak i získat přizeň za snahu o individuální zlepšování.
 • Při čtení se soustřeďte na hlasitý a zřetelný výraz. Vylepšujte výslovnost, tempo a artikulaci. Takto nahlas můžete číst samostatně nebo poproste někoho, komu věříte, ať vás upřímně ohodnotí a sdělí vám, co se mu případně nelíbilo.
 • Čtěte dětem pohádky nebo příběhy. Děti se nedokáží přetvařovat, jakmile je přestanete zajímat, okamžitě to poznáte. Pokud udržíte jejich pozornost, jste na dobré cestě stát se skvělým řečníkem.
 • Nahrajte si improvizované krátké promluvy na libovolné téma, důležité je, abyste mluvili bez přípravy. Tyto záznamy si uchovejte, abyste mohli porovnávat, v čem jste se zlepšili.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10171 (vitejdoma.cz/rodina#8534)


Přidat komentář