Kdo je lepší, muž nebo žena? - rozdíl v IQ

Dispozice mužů vychází s historie lidského rodu, kdy muž musel opouštět domov, aby opatřil potravu, zajistil nové území apod. Dokázal uvažovat o nejlepší strategii své cesty. Ženy dokáží lépe odhadnout druhé lidi a lépe vzájemně spolupracují.

Skutečně existují fyzické rozdíly mezi mozky žen a mužů, které odhalují odlišnost mezi způsoby myšlení?

Podívejme se na dispozice, které jsou rozdílně rozvinuty u žen a mužů.

Muž - rozdíl v IQ

Muži jsou v průměru lepší než ženy v:
-Muži mají lepší matematické myšlení, ačkoli nejsou tak dobří v běžných výpočtech. Také mají obecně lepší prostorovou orientaci.

-Muži dále dokáží lépe identifikovat tvary v prostoru, které nejsou na první pohled zřejmé, bez menších problémů dokáží imaginárně otáčet objektem v prostoru.

-Muži navíc umí přesněji házet s předměty nebo střílet na terč. Dokáží lépe rozlišovat tvary do složitých modelů nebo rychleji analyzovat komplexní data.

Všeobecně je známo, že muži jsou více materialisticky založeni.

Žena - rozdíl v IQ

Ženy jsou v průměru lepší než muži v:
-Ženy dokáží lépe odhadnout druhé lidi, jsou empatičtější a lépe vzájemně spolupracují.

-Ženy jsou lepší v pravopise a v jazykovém nadání, kdy lépe vnímají význam slov, dokáží lépe srovnávat detaily a vyjádřit svojí představu prostřednictvím slov.

-Ženy jsou mnohem více bystřejší v testech, které vyžadují srovnání podobných věcí nebo ve schopnostech všimnout si chybějícího předmětu či matematických výpočtech.

-Ženy jsou také více schopnější v jemných ručních pracích.

A co více? Ženy jsou nakloněny nemateriálním představám světa a života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10176 (vitejdoma.cz/rodina#8711)


Přidat komentář