Možné nepříjemnosti během cest

To, co nás může potkat na cestě, může patřit do kterékoli skupiny. Zaměřme se proto na poruchy jednoduché a mechanické, které můžeme odstranit svépomocí. Nikomu nepřejeme nic zlého, ovšem zcela běžně nás může potkat rozbité čelní sklo, ...

Možné nepříjemnosti během cest

Často se stává, že automobil utrpí poruchu. Každá porucha představuje nepříjemnou událost, která často naši cestu ohrozí či zmaří.

Poruchy si můžeme rozdělit do tří skupin:

 • poruchy jednoduché (laické), jsou odstranitelné jednoduchým způsobem, bez speciálních pomůcek
 • poruchy mechanické, složitější poruchy, jejichž odstranění vyžaduje zručnost či zkušenost, zvládnu¬telné prvky z výbavy vozidla
 • poruchy závažné, jednoznačně odstranitelné pouze odborným zásahem v automobilové opravně.

  To, co nás může potkat na cestě, může patřit do kterékoli skupiny. Zaměřme se proto na poruchy jednoduché a mechanické, které můžeme odstranit svépomocí. Nikomu nepřejeme nic zlého, ovšem zcela běžně nás může potkat rozbité čelní sklo, zalomený klíč v zámku dveří, zabouchnuté klíče v autě, rozsvícená světla při parkování a následné vybití akumulátoru, zamrznutí zámků dveří, zamrznutí dveří vozidla v rámu (těsnění dveří), zamrznutí brzdových čelistí bubnových brzd, světla svítící všude, jen ne tam, kam potřebujeme, zalomený klíč ve spínací skříňce atd.

  Takových a podobných situací by se určitě našla celá řada. l když to nejsou vyložené poruchy (o nich bude řeč dále), cestu nám dokáží značně ztížit a znepříjemnit. Jak si s nimi poradit? Toť otázka, na kterou by tato kniha měla dát odpovědi.

Rozbité čelní sklo

Příčina může být různá (kámen od kola před námi jedoucího vozu, částečka sypkého nákladu volně naloženého na korbě nákladního vozu atd.) a výsledek:

 • sklo prasklé avšak průhledné - ponecháme v rámu karoserie, dojedeme až do cíle své cesty
 • sklo roztříštěné, neprůhledné, úplně zničené - sklo je nutno vždy odstranit.

  Je třeba poznamenat, že čelní skla mohou být lepená do karoserie, nebo zasklená pomocí pryžového rámu. Odstranění skla v případě zasklení pryžovým rámem provedeme důkladně a odstraníme i pryžový rám, který použijeme později pro nové sklo.

  Případ skla vlepeného je složitější, neboť sklo nikdy sami neodstraníme beze zbytku. Odřené či vyštípnuté sklo je možné nechat opravit ve specializovaném autoskloservisu.

  Pro cestu do místa výměny skla (pokud je slunečné počasí) lze vůz použít pouze za těchto podmínek:

 • důkladné vyčistění prostoru od zbytků skla

 • sundání stírátek stěračů
 • použití brýlí na cestu
 • omezení rychlosti vozidla.

  Upozorňujeme, že na případ rozbitého čelního skla se vztahuje pojištění. Neškodí proto zaznamenání okolností události a případně adres svědků, usnadníme si tím další postup při nahlášení pojistné události pojišťovně.

  Zničení tzv. dálniční známky hlásíme na policii i pojišťovně. Pojištění vozidla se vztahuje i na zničení dálniční známky, je však dobré znát její číslo nebo si po rozbití skla schovat její zbytky (útržky).

Klíč zůstane ve dveřích

Příčina může být různá, výsledkem je vždy to, že vy zůstane uzamčen. Dnes, kdy vozy mají společný klíč pro všechny zámky, je to situace velmi svízelná. I když se do vozidla dostaneme např. přes okno dveří, zůstaneme nadále zcela nepojízdní. V této situaci nezbývá než zavolat odtahovou službu či pojízdného odborníka!

Pokud máme klíč k zapalování zvláštní, je to výhra ovšem i tak nebude nijak snadné se do vozu dost. Odborník je asi řešením i v tomto případě. Rozbíjet skla dveří, snaha o stažení okénka dveří či pokus o odmáčknutí západky dveří končí zpravidla dost tragicky pro naši peněženku. Ostatně ani zloději a nemají jednoduchou práci, a ani nesmějí mít!

K odstranění zbytku klíče ze zámku dveří může pomoci pinzeta, malé kleště či špendlík. Záleží však na tom jaký je lom, v jakém místě klíče a v jaké poloze k němu došlo.

 • Rada:

  Čas od času je dobré promazat vložku zámku silikonovým či jiným olejem. Věřte, že těchto pár kapek oleje bude dobrá prevence.

Možnost zlomeného klíče v zapalování

Situace, která nepatří k častým. Pokud se však podaří klíč zalomit, užíváme obdobné způsoby jeho odstranění jako u zalomeného klíče v zámku dveří. V případě, že se nám vyjmutí zbytků klíče nepodaří, je nutné využít služeb autoservisu a spínací skříňku vyměnit. Jestliže jsme byli úspěšní, potřebujeme náhradní klíč, nebo alespoň možnost jeho zhotovení.

Vozy dnes bývají vybaveny speciálními zařízeními proti krádežím. Jedná se o alarmy, často spojené s centrálním dálkově ovládaným zamykáním. Tyto mechanismy a elektrická zařízení by měla pracovat bez poruch. Jakákoli porucha je opravitelná pouze v servisu.

 • Alarm

  Je zařízení zabezpečující vůz proti krádeži. Čidla rozmístěná na různých místech vozidla reagují na pohyb, světlo, úder atd. spuštěním sirény, která má vlastní elektrický okruh i napájení. Před vstupem do vozidla je nutno jej vypnout deaktivátorem, při opuštění vozidla jej opět aktivovat.

 • Centrální zamykání dveří

  Slouží k uzamčení všech dveří vozu z jednoho zámku. Systém je založen na západkách zámků ovládaných elektromotorky. Zamykat lze dálkově při zapojení na alarm nebo pomocí klasického klíče.

 • Imobilizér

  Slouží k blokaci elektrického a elektronického systému vozidla (motoru). Odblokování nastává při dodání příslušného kódu - zasunutí speciálního prvku (klíč, karta aj.) do příslušné zásuvky v přístrojové desce nebo speciálního klíče do spínací skříňky. Teprve pak lze startovat a jet.

  Při opravách alarmu, imobilizéru a centrálního zamykání je dobré pořádně si prostudovat pojišťovací podmínky pojišťovny.

Špatně upravená světla

Vždy je nutno mít na zřeteli, že je třeba vidět, ale není nutno oslňovat protijedoucí vozidla a řidiče. Názorně pro seřízení světel lze užít každou stěnu, před níž je dostatečně velký prostor pro vozidlo.

Při seřizování světel platí:

 • Paprsek se od středu vozu nesmí rozbíhat ani sbíhat.
 • Seřízení provádíme s řidičem.
 • Paprsek musí mít sklon větší o 60 mm na každých 5 m délky stěny.
 • Vozidlo stavíme cca 5 m od stěny.

  Toto seřízení je jen pomocné. Kompletní a dokonalé seřízení provede autorizovaný servis regloskopem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10135 (vitejdoma.cz/rodina#8106)


Přidat komentář