Líbání patří mezi intimní pozdrav

Když už jsme u líbání, také různé druhy polibků bývají pozdravem. Polibek představuje vůbec nejdůvěrnější způsob pozdravu a má tradici jako lidstvo samo. Líbali se milenci, manželé, ....

Políbení ruky ve společnosti

Políbení ruky nezmizelo zcela z repertoáru galantních mužů, i když v různých zemích se zachovalo různě, a stále více se s ním setkáváme v naší společnosti. Políbení ruky nebývá zvykem při každodenním styku.

Chceme-li ženě políbit ruku, uchopíme ruku lehce za prsty, mírně se ukloníme a ruku zdvihneme k ústům; polibek spíše naznačíme než vykonáme. Nelíbáme ruku v rukavici a nelíbáme ruku máme-li pokrytou hlavu.

Univerzální pozdrav

Když už jsme u líbání, také různé druhy polibků bývají pozdravem. Polibek představuje vůbec nejdůvěrnější způsob pozdravu a má tradici jako lidstvo samo. Líbali se milenci, manželé, ale také pán políbil svého otroka při propouštění na svobodu, líbají se státníci, líbáme se všichni.

Druhy polibků - Třikrát políbená

Nejoficiálnější je polibek naznačený při obejmutí přiložením tváří k sobě, obvykle třikrát. Ženy a dívky můžeme, jsme-li natolik dobří známí, pozdravit polibkem na tvář. (Přitom ony polibek spíše naznačí, než aby jej na vaší tvář opětovaly).

Druhy polibků - Polibek na ústa

Na ústa se líbají velmi dobří známí, důvěrní přátelé a blízcí příbuzní (ale ne nikdy dva muži). Musíte umět odlišit políbení společenské, zdvořilostní, pozdravné od polibku milenecko-manželského. Ten by se na veřejnosti objevovat neměl, neboť je v podstatě jedním z úvodních kroků milostného sbližování dvou lidí, milostné předehry.

Druhy polibků - Úcta líbá ruku, přátelství tvář

Určitým mezistupněm při líbání je polibek na čelo. Můžeme jej dát dítěti, ale i dívce, kterou se ještě neodvažujete políbit na ústa. Německé přísloví říká: „Úcta líbá ruku, přátelství tvář, otcovská blahovůle čelo, láska ústa, touha oči, chtíč šíji, pokora roucho.”

Druhy polibků - Vzdušný polibek

Polibek můžete také pouze naznačit: políbit si vlastní ruku, a to buď s pohledem upřeným na osobu, jíž je určen, nebo s gestem k ní zaměřeným. Použijte jej, jsme-li od jeho příjemce fyzicky oddáleni, ale pouze tehdy, jsou-li vaše vztahy takové, že by připouštěly i skutečné vykonání polibku. V tomto případě si může muž políbit hřbet ruky a signalizovat tak polibek pro svou dámu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10122 (vitejdoma.cz/rodina#7864)


Přidat komentář