Jaké máte práva na dovolenou

Dle zákoníku práce máte nárok celkem na čtyři týdny dovolené, přičemž jedna dovolená by měla trvat alespoň dva týdny bez přerušení. Zaměstnavatel vám může termín dovolené určit sám, ale oznámit by vám jej měl alespoň čtrnáct dní předem.

Zákoník práce - dovolená

Dle zákoníku práce máte nárok celkem na čtyři týdny dovolené, přičemž jedna dovolená by měla trvat alespoň dva týdny bez přerušení. Zaměstnavatel vám může termín dovolené určit sám, ale oznámit by vám jej měl alespoň čtrnáct dní předem.

Kdy nastává nárok na dovolenou

Jakmile odpracujete 60 dní, získáváte nárok na dovolenou. Pokud neodpracujete 60 dnů, máte nárok pouze na dovolenou podle počtu odpracovaných dnů. Za každých 22 dnů máte nárok na jednu dvanáctinu dovolené. Do odpracované doby se započítává i doba pracovní neschopnosti.

Délka dovolené - zaměstnanec v podnikatelské sféře

4 týdny (zaměstnavatel ji může prodloužit o další týden nebo dva)

Délka dovolené - zaměstnanec rozpočtové nebo příspěvkové organizace

5 týdnů

Délka dovolené - pedagogický pracovník

8 týdnů

Zápočet dovolené

Svátek, který připadne do dnů dovolené, se do dovolené nezapočítává. Pokud zaměstnanec dovolenou čerpá v několika částech, musí alespoň jedna část dovolené činit dva týdny. Dovolenou lze čerpat pouze ve dnech, nikdy ne v hodinách.

Vybrání dovolené

Dovolená by měla být vždy vyčerpána do konce roku. Jen vyjímečně lze převést do roku následujícího. Pokud si dovolenou vybrat nestačíte a zaměstnavatel vám umožní převést si ji do dalšího roku, může vás pak požádat, aby jste si do konce prvního čtvrtletí nebo pololetí starou dovolenou vybrali. Pokud si ji nevyberete do konce roku, ztratíte na ni nárok a nebude vám proplacena.

Když si nevyberete dovolenou

Proplatit dovolenou lze jen ve výjimečných případech. Například když pracovníkovi skončí pracovní poměr dříve než si celou dovolenou stačí vybrat.

Odvolání dovolené - strana zaměstnavatele

Zaměstnavatel vás může z dovolené odvolat. Pokud není důvodem nějaké provinění pracovníka (např. nesplní do určitého termínu zadané úkoly), je mu zaměstnavatel povinen uhradit náklady, které vám vznikly odvoláním.

Odvolání dovolené - strana zaměstnance

Zaměstnanec může nastoupenou dovolenou přerušit pouze ze závažných důvodů, jakými je např. vážné onemocnění, nástup na mateřskou dovolenou apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10016 (vitejdoma.cz/rodina#6042)


Přidat komentář